Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Chýnov - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se evidencí obyvatel, ověřováním listin či uzavíráním …
381 297 583

MÚ Klecany - Matriční úřad

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje funkci sekretariátu a podatelny, ověřování opisů listin a pravosti podpisů a organizačně-technické zabezpečení voleb. Odbor vede matriční agendy a rozhoduje ve věci změny jména a příjmení. Zabývá se ověřováním pravosti listin a podpisů. Přijímá nahlašování ztrát občanských …
284 892 027

MÚ Varnsdorf - Organizační odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme technické, provozní a hospodářské potřeby …
412 372 241

MÚ Klatovy - Odbor hospodářský

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme zadávání veřejných zakázek v rozsahu své působnosti a smluvní vztahy na úseku investiční výstavby. Upravujeme dopravní značení. Řídíme městskou tržnici, vydáváme rozhodnutí o povolení prodeje. Provádíme opatření k ochraně místních komunikací v souvislosti s činností jiných …
376 347 234

MÚ Rudná - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
311 652 326

MÚ Votice - Odbor správních činností a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
317 830 120

MÚ Vodňany - Odbor správní vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Správa matriční agendy, evidence obyvatel, poskytování služeb týkajících se cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a …
383 379 110

MÚ Kdyně - Organizační a správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
379 413 524

MÚ Český Těšín - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy a údržby veřejných prostor …
553 035 500

MÚ Horní Benešov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Ohlašování trvalého pobytu, ověřování listin a podpisů a vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Zajišťujeme volby i sčítání lidu. Vedeme agendu projednávání přestupků a agendy spojené s výkonem státní správy a …
554 773 080

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Zabezpečujeme správní činnosti na úseku přestupků, sčítání lidu, domů a bytů. Vedeme personální a platovou agendu …
599 410 082

MÚ Černošice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
221 982 326

ÚM Křivoklát - Matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťování svatebních obřadů a služeb matriky, evidence …
313 558 329