Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


MÚ Benešov - Odbor kancelář tajemnice

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení personálních, vzdělávacích i platových záležitostí v pracovně právních vztazích úředníků a zaměstnanců městského obvodu. Vykonávání státní správy na úseku voleb i celostátního referenda. Zajištění koordinace návrhů vnitřních právních předpisů a vzdělávání …
317 722 585

MÚ Štětí - Odbor správy a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendy, evidence obyvatel, přestupky, petice, školství, podatelnu, investiční výstavbu města, majetkoprávní záležitosti, inzertní službu a hospodaření s byty. Zaměřujeme se také na zajištění správní agendy, autodopravy, služeb IT a …
416 859 301

MÚ Kosmonosy - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje činnost v oblasti místního a bytového hospodářství města a v sociální oblasti. Provádí vydávání a příjem vyplněných formulářů, evidence žádostí o městský byt, uzavírání nájemních smluv k bytům MěÚ, údržbu městských bytů, evidenci poplatků za likvidaci domovního odpadu a …
326 719 078

MÚ Čelákovice - Odbor pro občanské záležitosti

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel, správy budov MěÚ a ověřování výpisů z rejstříku …
326 929 148

MÚ Nový Bydžov - Organizačně-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Úpice - Matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů a ověřování listin a podpisů. Vyřizování žádostí o nové občanské průkazy a vyřizování žádostí o sňatek. Zpracování volebních seznamů a jejich ověřování. Poskytování služeb …
499 859 055

MÚ Koryčany - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření …
573 500 993

MÚ Vyšší Brod - Odbor vedlejšího hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje provoz technických služeb, správu hřbitova, zabezpečuje bytové hospodářství a správu nebytových prostor, průběh výkonu trestu obecně prospěšných prac, správu bytových domů v majetku města, správu a provoz místa pro shromažďování odpadů a správu veřejného …
380 746 468

MÚ Vysoké Mýto - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování předávání informací veřejnosti, matriční agendy, ověřování podpisů a listin. Provádíme správu vozidel a evidenci jízd, provoz a údržbu kopírovacích strojů nebo materiálně technické zabezpečení chodu městského úřadu. Zaměřujeme se na centrální pořizování movitého majetku …
465 466 133

MÚ Konice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje matriční agendy, evidenci obyvatel a volby a plní funkci volebního orgánu. Vyhotovuje ověřené výstupy ze systému Czech POINT, spisovou službu úřadu, skartaci a archivaci dokumentů a vede centrální spisovnu města a úřadu. Rozhoduje o povolení provozování výherních hracích …
582 401 431

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje správu na úseku dopravy, silničního hospodářství a veřejného osvětlení ve vztahu k místním a účelovým komunikacím. Stará se o chod městského útulku pro opuštěné psy, pronájmy pozemků a budov a rozhoduje při umísťování reklamních …
(1)
353 118 242

MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Odbor správní a školství

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Zabývá se správou města v oblasti školství. Vyřizuje petice a …
566 590 363