Firmy

MÚ Sedlčany - Odbor-obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
318 822 742

Živnostenský úřad Vyškov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, výpisy z živnostenského rejstříku, vyrozumění o přerušení provozování živností. Vede rejstřík zemědělských i živnostenských podnikatelů a evidenci zemědělských …
CzechPOINT
517 301 520

Živnostenský úřad Kopřivnice

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
556 879 750

Živnostenský úřad Vodňany

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
383 379 130

MÚ Český Těšín - Živnostenský odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
(1)
553 035 800

MÚ Ústí nad Orlicí - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
465 514 312

Živnostenský úřad Praha 19

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
284 080 855

Živnostenský úřad Semily

 – Naplánovat trasu
Obecní živnostenský úřad vykonává přenesenou působnost státu na úseku registrace živností, vydává průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volné a rozhoduje o udělení koncese či o živnostech provozovaných průmyslovým způsobem. Poskytování služby …
CzechPOINT
481 629 251

Živnostenský úřad Praha 17

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
(1)
234 683 273

Obecní živnostenský úřad Třebíč

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Zajišťuje i vybírání správních poplatků a veškeré administrativní práce spojené s výše uvedenými činnostmi. Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti …
568 805 298

Živnostenský úřad Chotěboř

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
569 641 128

Živnostenský úřad Přelouč

 – Naplánovat trasu
Úřad plní funkci centrálního registračního místa a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 570/1991 Sb. Vydává fyzickým i právnickým osobám doklady prokazující živnostenské oprávnění, výpisy ze živnostenského rejstříku. Ukládá pokuty v blokovém a správním …
(1)
466 094 241

Živnostenský úřad Blatná

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku a evidence zemědělských …
CzechPOINT
383 416 241

Živnostenský úřad Nové Město nad Metují

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík, zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání, ukládá pokuty za správní delikty a ruší živnostenská …
491 419 650