Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor provozních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb …
465 461 565

MÚ Bechyně - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme územní rozhodnutí, územně plánovací informace i územní souhlasy. Poskytujeme stavební povolení, povolení na změnu stavby, povolení k odstranění stavby, kolaudační souhlasy či povolení zkušebního …
381 477 045

MÚ Konice - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy systému výpočetní a komunikační techniky úřadu, geografického informačního systému města a internet, údržbu a instalaci zařízení. Poskytování odborné poradenské či konzultační činnosti. Provádění pravidelné aktualizace dat a tvorby internetových …
582 401 441

MÚ Bystřice- Odbor evidence obyvatel a matrik

 – Naplánovat trasu
Činnost odboru zabývající se oblastí evidence obyvatel a …
317 783 181

ÚMČ Praha 13 - Odbor legislativně-právní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme poskytování právního servisu orgánům městské části. Provádíme organizaci zadávání veřejných zakázek. Vedeme evidenci a kontrolu smluv uzavíraných městskou …

MÚ Kolín - Odbor obrany a krizového řízení

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme obranu, branná opatření, ochranu obyvatelstva a požární ochranu. Zajišťujeme krizová řízení a hospodářská opatření za krizových stavů …


ÚMČ Praha 10 - Odbor kontroly a komunikace

 – Naplánovat trasu
Evidence a vyřizování došlých stížností, oznámení, podnětů a petic občanů. Prošetřování závažných a opakovaných stížnosti a podání. Je tvořen oddělením kontrolních činností, oddělením stížností a svobodného přístupu k informacím a oddělením bezpečnostního …
267 093 482

MÚ Příbram - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy informačních sítí …
318 402 599

MÚ Jaroměř - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla či …

Křižany - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 metrů. Na území žije 822 …
CzechPOINT
485 178 061


MÚ Chabařovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Hlavní činnosti odboru je zajišťování stavebně právní činnosti města a investiční výstavby. Odbor se zabývá agendou územního plánování, stavebního řádu, dopravy …
475 225 460

MÚ Tábor - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje optimální podmínky pro činnost školských zařízení, organizuje aktivity v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu dětí a mládeže. Vede evidenci majetku mateřských škol, základních škol a školských zařízení. Dále zajištění opravy a údržbu školských zařízení …
381 486 290