Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor 'Kancelář ředitele Magistrátu'

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje výkon funkce ředitele magistrátu, organizaci a koordinaci činností v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti včetně oblasti reformy veřejné správy a oblasti základních registrů veřejné …
(1)

ÚMČ Praha 5 - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Správa movitého a nemovitého majetku a zabezpečování informační a technologické podpory počítačové sítě úřadu městské …
257 000 452

MÚ Volyně - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
383 317 219

ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa - Odbor správy obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Správa bytových i nebytových prostor a nemovitého majetku městského …
(1)
475 274 546

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, poskytování územně plánovacích informací, uzavírání veřejnoprávních smluv se žadatelem, povolování změn v užívání staveb, ohlašování staveb, povolování výjimek nebo evidování veškerých spisů týkajících se …
474 359 637

MÚ Červený Kostelec - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městské informační …
491 467 533

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání koncepce kultury v působnosti města, zajišťování kulturních akcí pořádaných magistrátem. Odbor se zabývá realizacemi nových výtvarných děl, památníků a pamětních desek, stará se o údržbu a úpravy pomníků, památníků, pamětních desek a plastik. Poskytuje dotace na kulturní …
541 213 632

MÚ Příbram - Odbor řízení projektů a dotací

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se získáváním dotací z fondů EU, státních fondů, ministerstev, krajského úřadu a dalších donorů na investiční i neinvestiční projekty města …
318 402 282

Magistrát města Přerov - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje spisovou službu, průběh voleb, referend a sčítání lidu. Správa movitého a nemovitého majetku a zabezpečování informační a technologické podpory počítačové sítě. Zabezpečuje činnosti související se správou věcí ztracených. Zpracovává návrhy na pojmenování ulic a přiděluje čísla …
581 268 206

Úřad městské části Praha-Šeberov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace a služby související s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Pořádáme kulturní a společenské …
(1)
244 911 713

ÚMČ Praha 3 - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz a servis činnosti pro uživatele informačních systémů. Vedeme evidenci techniky a programového vybavení. Dále zajišťujeme technologickou připravenost agentových informačních systémů. Provádíme koncepční, projektové a analytické práce na rozvoji informačních …
222 116 371

MÚ Plesná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Ukládání pokut a vybírání i vymáhaní odvodů, poplatků, úhrad a …
354 562 054

MÚ Bechyně - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme územní rozhodnutí, územně plánovací informace i územní souhlasy. Poskytujeme stavební povolení, povolení na změnu stavby, povolení k odstranění stavby, kolaudační souhlasy či povolení zkušebního …
381 477 045

MÚ Nepomuk - Odbor finanční, majetkový a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu movitého i nemovitého majetku, hospodaření města, vybíráme poplatky a daně. Zpracováváme návrhy rozpočtů pro školy a školská zařízení. Zabezpečujeme pečovatelskou …
CzechPOINT