Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablonné v Podještědí - Odbor hospodářsko finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor hospodářsko-finanční se zabývá správou hospodaření …
487 829 975

MÚ Velké Hamry - Odbor sociální a kulturní

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti kultury a sociální …
483 369 811

MÚ Konice - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy systému výpočetní a komunikační techniky úřadu, geografického informačního systému města a internet, údržbu a instalaci zařízení. Poskytování odborné poradenské či konzultační činnosti. Provádění pravidelné aktualizace dat a tvorby internetových …
582 401 441

ÚMČ Praha - Čakovice - Odbor bytového hospodářství a správy budov

 – Naplánovat trasu
Zajištění údržby domovního a bytového fondu. Vedení evidence obecních bytů. Evidence žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu. Vymáhání dlužného nájemného. Koordinace drobné stavební činnosti při rekonstrukcích domů a modernizacích …

MÚ Vysoké Mýto - Odbor právní a majetkový

 – Naplánovat trasu
Zajišťování právní agendy městského úřadu. Odbor zpracovává návrhy právních předpisů města. Provádí šetření a potvrzování skutečností o občanech pro potřeby státních orgánů. Zaměřuje se na vidimaci a legalizaci nebo zastupování úřadu před soudy. Vede evidenci nemovitého i movitého majetku …
465 466 135

ÚMČ Brno-Slatina - Odbor výstavby a územního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Provádění kontrolní prohlídky stavby. Poskytování územně plánovacích …
533 433 587

ÚMO Ostrava - Lhotka - Úsek rozpočtu a finančního hospodaření

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na místní poplatky za psy, označování psů a evidenci jejich …
599 428 205

MÚ Česká Třebová - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje právní agendy města. Poskytuje právní služby odborům magistrátu i dalším orgánům města. Zastupuje město v právních a obdobných …

ÚMČ Praha - Křeslice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství. Provádíme údržby zeleně. Evidujeme rybářské a lovecké lístky. Poskytujeme výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství, obrany a krizového …
267 711 142

MÚ Říčany - Odbor správy hřbitovů

Provoz veřejných pohřebišť a evidence pietních míst i válečných hrobů. Zajištění organizace odpadového hospodářství na hřbitovech a vydávání smluv na pronájem hrobových …

Magistrát města Opava - Kancelář tajemníka

 – Naplánovat trasu
Odbor se stará především o podpůrnou činnost zaměstnanců města, vede evidenci hmotného majetku, zajišťuje autodopravu, úklid budov magistrátu a opravu majetku. Dále organizuje …

Město Trhové Sviny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme funkci sekretariátu a …
386 301 411

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje zabezpečování činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí, vodního hospodářství a …
416 850 183

Živnostenský úřad Jihočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
CzechPOINT
386 720 859