Firmy

Sluníčko Šlapanice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se především na rozvoj aktivit dětí a mládeže. Zajišťujeme pravidelná setkávání maminek a osob pečujících o předškolní děti, jednorázové akce pro předškolní i školní děti i zprostředkování žádostí o grant na dětská …
732 201 911

VyRaŠme, o.s. pro rodiče s dětmi

 – Naplánovat trasu
Orientujeme se na volnočasové aktivity dětí a …

Hastrmánek Olešnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s hernou pro děti i rodiče či prarodiče. Pořádáme a organizujeme volnočasové aktivity. Ženám zajišťujeme aerobik a orientální tance. Nabízíme možnost využití prostor a vybavení herny k oslavě dětských narozenin. Příležitostně organizujeme i odpolední a celodenní …
731 150 560

Mateřské centrum Domeček Křenovice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro rodiče a …
604 731 609

Srdíčko o. s. - Centrum pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodiny s …
608 618 608

Lysické MC Jablíčko, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum nabízející hernu pro děti, hudební i výtvarné kroužky, atletiku, keramiku, cvičení a jazykové …
775 417 210

Centrum Ententyky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti formou tvůrčích, vzdělávacích a sportovních kurzů. Primárním cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a …
775 057 402

Mateřské a rodinné centrum Dymáček o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi. V nabídce máme cvičení, výtvarné kurzy pro děti, kojenecké a dětské masáže a …
608 036 810

Ma-Mi klub Hanky Kišové

Nabízíme cvičení rodičů s dětmi od kojeneckého věku do 4 let, výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi již od 1,5 roku a angličtinu pro nejmenší. Máme bohaté …

Dětský koutek Matýsek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme hlídání, kroužky pro předškolní děti a masáže dětí, angličtinu a cvičení pro ženy na mateřské …
723 018 023

Montessori Morava

 – Naplánovat trasu
Provoz vzdělávacího rodinného centra. Nabídka programů pro děti a kurzů pro rodiče a učitele o přirozené výchově dětí. Poskytování akreditovaných kurzů, tématických seminářů věnovaných hudbě a vzdělávacích …
732 859 257

Mateřské centrum Indián

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s možností návštěvy česko-anglické školky či jazykového …
602 442 485

Oblastní charita Hodonín - Rodičovské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Pořádání volnočasových aktivit a programů pro maminky i jejich potomky. Vedeme výtvarné a rukodělné dílny. Provádíme muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Pořádáme různé semináře a besedy s odborníky. Organizujeme táboráky, výlety a další …
733 676 400

Mateřské centrum Kuřátka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pestrý program a kluby pro děti, akce a přednášky pro maminky a rodiny s …
724 229 321