Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení Romano jasnica - Předškolní centrum Šneček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme předškolní centrum s cílem zapojit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do předškolního vzdělávání a zvýšit tak jejich předpoklady pro úspěšné zapojení do hlavního vzdělávacího proudu. Usilujeme o zmírnění zaostávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve …
475 501 774

Rákosníček Děčín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé. Pořádání kulturních akcí, seminářů a …
606 779 477

Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o.s.

Provoz mateřského centra. Nabízíme možnost hlídání dětí. Vedeme kroužky zpěvu, výtvarné výchovy, tance, cvičení na míčích, dramatiky, anglického jazyka nebo jógy. Pořádáme karnevaly, exkurze, burzy, modní přehlídky, výlety, divadelní představení nebo pravidelné …

Domeček u Rondelu

Provozujeme rodinné centrum, hernu a kavárnu. Nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit - montessori výuku, angličtinu hrou, hlídání dětí, cvičení a masáže pro těhotné, masáže kojenců, cvičení miminek, hlídání dětí, malování na obličej, maskoty, karnevaly, balónkování, oslavy či …


Občanské sdružení Porozumění

Provoz volnočasového centra pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Nabídka tvůrčích, výtvarných, sportovních i vzdělávacích kroužků, mateřského klubu pro předškoláky, plavání pro rodiče s dětmi, jízdy na koních, canisterapie či příměstských táborů. Půjčování literatury a …

Středisko křesťanské pomoci Klubíčko

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti i dospělé včetně psychologické a pastorační péče. Pravidelně pořádáme manželské večery. Poskytujeme praktické dovednosti pro překonávání obtíží či nesouladu v manželství nebo také pro zlepšení a posílení dobrých partnerských …
777 935 891

Mateřské centrum VĚTRNÍK

 – Naplánovat trasu
Provoz mateřského centra. Nabídka programů pro rodiny, rodiče i děti. Provozování herny, klubovny a posilovny. Dále je k dispozici bazén se skluzavkou, stůl na kulečník a stolní tenis, hudební nástroje, hračky a …
603 515 077

Centrum pro rodinu Ovečka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy pro rodinu, děti a mládež. Snažíme se podporovat a posilovat úlohu rodiny a rodičovské výchovy. Vytváříme prostor pro rozvoj místní komunity, vzájemná setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání a vyplnění volného času pro rodiče s dětmi na rodičovské …
475 212 314

Obecně prospěšná společnost MATEŘSTVÍ prim. MUDr. Jaroslava Nachtigala

 – Naplánovat trasu
Společnost zajišťuje prohloubení spolupráce zdravotnických zařízení, rodiny, orgánů státní správy, obcí, společenských organizací i jednotlivců zaměřené k podpoře programů primární i sekundární péče o ženu. Má za úkol zlepšovat péči o matku a novorozence v časném …
312 575 151

KULIHRÁŠEK, s.r.o.

Provoz rodinného centra s kavárnou. Nabízíme kroužky pro předškoláky i školní děti. Pořádáme dětské zábavné akce či bazary s dětským oblečením. Půjčujeme monitory dechu či kojenecké váhy. K dispozici je připojení k WiFi …

Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pro rodiče na mateřské dovolené nebo s dětmi v předškolním věku program formou tvůrčích, sportovních i rehabilitačních …
739 771 706

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti předškolního a školního věku. Nabídka vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Dále zajišťujeme odborné přednášky z oboru vědy o zdravotnictví, pedagogice nebo psychologii. K dispozici je veřejné dětské hřiště a …
775 573 442

Mateřské centrum Pumpkin, o.s.

Provozování mateřského centra pro rodiče s dětmi. Nabídka hlídání dětí. Pořádáme pravidelné tábory, rekvalifikační kurzy nebo osobní …