Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Poskytujeme bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Pomoc a podpora v nesnadných životních situacích. Nabízíme sociální poradenství v krizi. Pořádáme preventivní programy, výchovné, vzdělávací či aktivizační …
775 713 801


V - Klub

Otevřený klub pro mládež od 12 let k odpolednímu vyžití vybavený PC s internetem a nealkoholickým barem. Je možné uspořádat vlastní koncert nebo divadelní představení (aparaturu zapůjčíme), promítnout film. K dispozici biliár, hry, fotbal, …


NZDM Sanrepáček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
725 892 558

Rodina v centru, o.s. - Komunitní centrum

Provozujeme dopolední předškolní klub pro děti, které nenavštěvují klasické mateřské školy z důvodu svého sociálního znevýhodnění. Pro starší děti a mládež nabízíme smysluplné trávení volného času a doučování. Zaměřujeme se na podporu pěstounských …

Člověk v tísni, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti i mládež. Poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Provádíme sociální terénní …
734 428 202

Proxima Sociale, o. s. - Klub Činžák

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
277 007 286

WHITE LIGHT I.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby pro uživatele drog a jejich blízké i pro osoby v obtížných životních situacích. Provozujeme kontaktní a poradenské centrum s terénním programem, terapeutickou komunitu pro střednědobou léčbu a resocializaci mladých lidí se závislým chováním, vzdělávací centrum RELIéF pro …
602 195 104

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Poskytování poradenství, podpora v rozvoji a samostatnosti, asistence. Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež, terénního programu Streetwork (nízkoprahová služba sociální prevence), ošacení sociálně …
412 384 744

Centrum Dar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti jehož cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Nabízíme odborné sociální …
604 109 594

WHITE LIGHT I.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby pro uživatele drog a jejich blízké i pro osoby v obtížných životních situacích. Provozujeme kontaktní a poradenské centrum s terénním programem, terapeutickou komunitu pro střednědobou léčbu a resocializaci mladých lidí se závislým chováním, vzdělávací centrum RELIéF pro …
602 145 461

Nízkoprahový klub Milovice

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku převážně od 13 do 26 …
702 036 896

Nízkoprahový klub FCH

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Našim cílem je doprovázet děti, mládež a mladé dospělé z Roudnice nad Labem a okolí ve věku od 6 do 26 let v obtížných situacích. Formou volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívváme k jejich sociálnímu začlenění do běžného …
608 477 286