Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Farní charita Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny, terénní služby a nízkoprahového denního centra. Nabídka humanitární pomoci. Poskytování poradenství v tíživé situaci. Azylový dům s kapacitou 23 lůžek je určen pro muže ve věku 18 – 64 let. Noclehárna má kapacitu 5 lůžek a je taktéž určena …
416 732 303

Klub Orion

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Poskytujeme informační servis, poradenství, kontakt s institucemi a další podporu pro mladé lidi. Dále nabízíme aktivity a prostor pro volný čas jako stolní fotbal, PC s Internetem či žonglovací …
477 753 636

NIzkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a …
775 713 935

Klub Magnet

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mladistvé ve věku 6 – 16 let ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu zejména města …
725 470 979

Sdružení Romano jasnica - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé. Nabízíme dětem a mládeži smysluplné trávení volného času, pomáháme jim při řešení jejich obtížných životních situací, přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů, prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjíme …
475 501 774

Středisko NADĚJE Osvobození - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s kapacitou 30 osob. Zvýšení motivace dětí k osobnímu vzdělávání pro budoucí pracovní uplatnění. Zvýšení nebo udržení sociálních dovedností v oblasti komunikace, empatie, asertivita, kooperace a …
608 537 281

WHITE LIGHT I.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby pro uživatele drog a jejich blízké i pro osoby v obtížných životních situacích. Provozujeme kontaktní a poradenské centrum s terénním programem, terapeutickou komunitu pro střednědobou léčbu a resocializaci mladých lidí se závislým chováním, vzdělávací centrum RELIéF pro …
602 414 911

Romské sdružení Indigo Děčín

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Poskytujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociální služby. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let vyrůstající v nepodnětném či nefunkčním rodinném prostředí, mající problémy ve škole či s …
731 105 424

eNcéčko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti i mládež. Poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Provádíme sociální terénní …
778 409 805

Nízkoprahový klub FCH

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Našim cílem je doprovázet děti, mládež a mladé dospělé z Roudnice nad Labem a okolí ve věku od 6 do 26 let v obtížných situacích. Formou volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívváme k jejich sociálnímu začlenění do běžného …
608 477 286

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Poskytování poradenství, podpora v rozvoji a samostatnosti, asistence. Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež, terénního programu Streetwork (nízkoprahová služba sociální prevence), ošacení sociálně …
412 384 744


Rodina v centru, o.s. - Komunitní centrum

Provozujeme dopolední předškolní klub pro děti, které nenavštěvují klasické mateřské školy z důvodu svého sociálního znevýhodnění. Pro starší děti a mládež nabízíme smysluplné trávení volného času a doučování. Zaměřujeme se na podporu pěstounských …

Klub Suterén

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
242 498 334