Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klub Cesta

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Nabízíme bezpečný prostor pro smysluplné využití volného času k dispozici fotbálek, šipky, počítače. Pořádáme jednorázové akce jako jsou koncerty, výtvarné workshopy a promítání …
774 780 541

RES-SEF, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro trávení volného času včetně zajištění volnočasových aktivit. Nabídka podpory dětem a mládeži ve věku 12 - 26 …
776 177 797

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem …
354 403 003

Sdružení Romano jasnica - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé. Nabízíme dětem a mládeži smysluplné trávení volného času, pomáháme jim při řešení jejich obtížných životních situací, přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů, prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjíme …
475 501 774

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení určené pro dospívající mládež, která většinu volného času tráví venku. Snažíme se předcházet sociálním rizikům. Dále také nabízíme terénní práce nebo-li streetwork. Vedeme výchovné a vzdělávací aktivity a poskytujeme …
604 642 991

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež. Poskytování terénního programu Streetwork, který je nízkoprahovou službou sociální prevence. Zajištění pobytu v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a …
725 520 998

Komunitní centrum Spirála

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem a mládeži v oblasti prevence drogových závislostí či sociálně patologických jevů. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zabýváme se socioterapeutickými činnostmi. Zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
731 562 681

eMBečko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub, kde mohou trávit mladí lidé ve věku od 7 do 20 let volný čas a najdou zde pomoc a rady v obtížných životních situacích. Provádíme sociální terénní práce nebo-li …
775 725 601

Mariánek

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti školního věku. Možnost individuální přípravy na …
777 737 611

T klub Doma

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi v terénu, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
577 018 876

Městská charita České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů v nízkoprahovém zařízení pro děti a …
731 604 436

Klub Nezbeda

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a kulturní programy pro děti i mládež a pomoc při řešení nepříznivých situací. Realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích …
732 628 731

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme všestrannou pomoc při řešení problémů. Klientům azylového centra zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby, sociálně poradenskou činnost. Provozujeme azylový dům pro muže a ženy, rodiče s dětmi, noclehárny, nízkoprahové denní centrum. Nabízíme terénní …
582 357 070

Point 14

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro léčbu a následnou péči osamělých a ohrožených spoluobčanů. Pořádání prevenčních programů včetně léčby v terapeutických komunitách. Provoz drogové poradny, nízkoprahového denního centra, kontaktního centra, dámského …
377 235 526