Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Jihlava - Nízkoprahový klub Vrakbar

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem zlepšením kvality jejich života či předcházením možným vznikajícím sociálním rizikům. Nabídka primární prevence. Nabídka terénního programu Streetwork, který je nízkoprahovou službou sociální …
567 304 802

Středisko NADĚJE Osvobození - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s kapacitou 30 osob. Zvýšení motivace dětí k osobnímu vzdělávání pro budoucí pracovní uplatnění. Zvýšení nebo udržení sociálních dovedností v oblasti komunikace, empatie, asertivita, kooperace a …
608 537 281

Dětský svět Zábřeh

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nabízíme dostupný a bezpečný prostor ve výchovně-vzdělávacím a volnočasovém centru. K dispozici jsou sociální pracovnice. Zajišťujeme pořádání sportovních a rukodělných aktivit. Rozvíjíme schopnosti a znalosti v oblastech mezilidských …
583 415 060

Ponton, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
775 559 716

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Poskytování poradenství, podpora v rozvoji a samostatnosti, asistence. Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež, terénního programu Streetwork (nízkoprahová služba sociální prevence), ošacení sociálně …
(1)
412 384 744

Slezská diakonie - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální …
604 228 201

KAPPA-HELP, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro mládež od 15 do 21 let. Poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podporující sociální začleňování …
773 821 008

NZDM Sanrepáček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
725 892 558

Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Poskytujeme bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Pomoc a podpora v nesnadných životních situacích. Nabízíme sociální poradenství v krizi. Pořádáme preventivní programy, výchovné, vzdělávací či aktivizační …
775 713 801

Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Nízkoprahové zařízení Střelka

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. K dispozici je též taneční místnost či čajovna. Cílem je děti učit smysluplně trávit volný čas, uskutečňovat své nápady a získávat nové dovednosti. Nabídka podpory, doprovázení a radu v každodenních i náročnějších životních …
731 604 695

Farní charita Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny, terénní služby a nízkoprahového denního centra. Nabídka humanitární pomoci. Poskytování poradenství v tíživé situaci. Azylový dům s kapacitou 23 lůžek je určen pro muže ve věku 18 – 64 let. Noclehárna má kapacitu 5 lůžek a je taktéž určena …
416 732 303

LILA Domov pro postižené děti Otnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a Downovým syndromem. Nabízíme péči o děti s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením. Poskytujeme rehabilitační a výchovnou …
544 240 032

Charitní středisko Kometa

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových a kulturních aktivit pro děti i mládež se zaměřením na …
603 287 666

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež. Poskytování terénního programu Streetwork, který je nízkoprahovou službou sociální prevence. Zajištění pobytu v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a …
725 520 998