Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

RES-SEF, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro trávení volného času včetně zajištění volnočasových aktivit. Nabídka podpory dětem a mládeži ve věku 12 - 26 …
776 177 797

Klub Dok pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s nabídkou volnočasových aktivit či poradenství v otázkách dospívání. Zajišťujeme také služby terénního programu Streetwork, která je nízkoprahovou službou sociální …
734 640 493

Klub Cesta

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Nabízíme bezpečný prostor pro smysluplné využití volného času k dispozici fotbálek, šipky, počítače. Pořádáme jednorázové akce jako jsou koncerty, výtvarné workshopy a promítání …
774 780 541

Bunkr, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc a podporu mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu, nabízíme podporu při řešení složitých životních …
731 444 371

Vzájemné soužití o.p.s.

Snaha o tvorbu přátelských platforem mezi romskou a neromskou komunitou. Pokoušíme se zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Zaměřujeme se na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, …

Volnočasový klub Vješák

 – Naplánovat trasu
Provozujeme volnočasový klub pro mládež. K dispozici jsou deskové hry, fotbálky, šipky, taneční podložky či konzole Wii. Pořádáme různé kulturní, společenské a sportovní …

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
(1)
577 218 708

Městská charita České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Možnost ubytování pro sociálně nepřizpůsobivé …
731 604 456

CENTRUM PREVENCE MANDL

 – Naplánovat trasu
Naše centrum je zařízení pro osoby ve věku 15-65 let, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Snaží se pomáhat svým klientům tak, aby byli schopni vnímat potřeby své i potřeby druhých, uměli je naplnit, nebo uměli hledat cesty k jejich …
736 472 604

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme terénní i ambulantní službu v pracovních dnech. Podporujeme v oblastech sociálních vztahů, bydlení, práce, učení, trávení volného času, péče o sebe a …
571 429 817

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme všestrannou pomoc při řešení problémů. Klientům azylového centra zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby, sociálně poradenskou činnost. Provozujeme azylový dům pro muže a ženy, rodiče s dětmi, noclehárny, nízkoprahové denní centrum. Nabízíme terénní …
582 357 070

V - Klub

Otevřený klub pro mládež od 12 let k odpolednímu vyžití vybavený PC s internetem a nealkoholickým barem. Je možné uspořádat vlastní koncert nebo divadelní představení (aparaturu zapůjčíme), promítnout film. K dispozici biliár, hry, fotbal, …

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení určené pro dospívající mládež, která většinu volného času tráví venku. Snažíme se předcházet sociálním rizikům. Dále také nabízíme terénní práce nebo-li streetwork. Vedeme výchovné a vzdělávací aktivity a poskytujeme …
604 642 991

Klub Magnet

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mladistvé ve věku 6 – 16 let ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu zejména města …
725 470 979