Firmy

Ponton, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
775 559 716

NZDM Zvídálek

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro romské děti. Zajištění sociálně terapeutických, výchovných a vzdělávacích aktivizačních činností. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Pomáháme dětem při uplatňování práv, oprávněných zájmech a při obstarávání osobních …
606 771 040

Centrum Maják - Oblastní charita Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Organizujeme volnočasové, vzdělávací či preventivní aktivity pro děti školního věku a mládež. Pořádáme jednorázové akce, příměstské tábory. Poskytujeme doučování, logopedii či sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi (předškolní klub, sociální a výchovné …
327 311 847

Klubovna pro děti a mládež Klásek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro děti a mládež od 6 do 26 let. Poskytujeme pomoc při řešení obtížných situací, doučování, aktivizační služby, pomoc se školní přípravou a …
774 709 111

Nízkoprahový klub FCH

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Našim cílem je doprovázet děti, mládež a mladé dospělé z Roudnice nad Labem a okolí ve věku od 6 do 26 let v obtížných situacích. Formou volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívváme k jejich sociálnímu začlenění do běžného …
608 477 286

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909

CENTRUM PREVENCE MANDL

 – Naplánovat trasu
Naše centrum je zařízení pro osoby ve věku 15-65 let, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Snaží se pomáhat svým klientům tak, aby byli schopni vnímat potřeby své i potřeby druhých, uměli je naplnit, nebo uměli hledat cesty k jejich …
736 472 604

Klub Džagoda

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Nabízíme pomoc či radu v řešení sociálních problémů, dále nabízíme prostor pro realizaci nápadů. Podporujeme mladé lidi při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastní silou a …
775 650 855

Nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální pomoc pro spoluobčany v tíživé životní situaci, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. Zaměřujeme se na motivaci lidí k aktivnímu řešení vlastní situace, podporu a posilování psychické soběstačnosti. Poskytujeme ošacení z humanitního šatníku a zprostředkováváme …
461 723 758

NZDM Sanrepáček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
725 892 558

DROM, romské středisko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Provádíme terénní práce nebo-li streetwork, který spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženy negativními …
545 211 576

Dětský svět Zábřeh

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nabízíme dostupný a bezpečný prostor ve výchovně-vzdělávacím a volnočasovém centru. K dispozici jsou sociální pracovnice. Zajišťujeme pořádání sportovních a rukodělných aktivit. Rozvíjíme schopnosti a znalosti v oblastech mezilidských …
583 415 060

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež. Poskytování terénního programu Streetwork, který je nízkoprahovou službou sociální prevence. Zajištění pobytu v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a …
725 520 998

Městská charita České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Možnost ubytování pro sociálně nepřizpůsobivé …
731 604 456