Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká tábornická unie, Velká Rada Oblasti Jihočeské

 – Naplánovat trasu
Sdružování dětí a dospělých v tábornických klubech a trampských osadách. Vytváření podmínek pro rozvíjení zájmů jednotlivců, …
777 618 055

Mateřské centrum Delfínek o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum. Nabízíme možnost využití herny, tvořivých dílen a kulturně společenských akcí pro děti a rodiče. Pořádáme pravidelné zpívání pro děti, kurzy digitální fotografie, logopedie, předporodní kurz. Členství u nás přináší mnoho …
773 669 061

Rodičovské centrum Hrošík

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Umožňujeme matkám na mateřské dovolené udržovat profesní orientaci, připravujeme děti na školní kolektiv. Organizujeme sportovní akce a …
776 381 203

Mateřské centrum - Človíček NEBOJSA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rodiče na mateřské dovolené a děti do předškolkového věku. Nabízíme jazykové a hudební …
608 248 020

Občanské sdružení Děti Řepice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme tábory či výlety pro …
777 214 510

Dětský klub Jablíčko

 – Naplánovat trasu
Organizování akcí pro děti, mládež, rodiče i ostatní zájemce. Zajišťování materiální pomoci a dotací na konkrétní …
731 402 807Unie rodičů při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným sdružením rodičů. Naše činnost je zaměřena zejména na respektování práv, potřeb a zájmů dětí, vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole, zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání, ovlivňování vzdělávacích cílů a …

SK Meťák

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sportovní klub. Naše aktivity lze rozdělit na rekreační sportovní činnosti a registrovaný sport. Pro děti nabízíme veškerá cvičení, kroužky: Mravenečkové, Hříčky se slovíčky, Předškoláček, dále také florbalovou přípravku pro děti od 4 let, tancování a …
606 474 311

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prachatice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenský servis. Zajišťujeme vzdělávání dětí i odborníků. Dále pořádáme přednášky a …
724 552 967

Mateřské centrum Máj

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi. Poskytujeme taneční, hudební a výtvarné kroužky pro předškoláky a víkendové akce. Zajišťujeme pomoc klientům s návratem na trh práce. Pořádáme karnevaly, cvičení, besedy, soutěže a …
720 252 816

Kocanďáci

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Naší hlavní činností je vedení dětského tábornického oddílu Kocanďáci. Umožňujeme dětem poznávání přírody a blízkého okolí, seznamování se s tábornickými dovednostmi. Rozvíjíme spolupráci v různorodém …
704 432 212

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909