Firmy

Junák - český skaut, středisko Přátelství Hodonín, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
604 110 184

Sdružení rodičů mateřské školy Hudcova 47, Brno

 – Naplánovat trasu
Vedeme spolek klubu rodičů a přátel …

Mateřské centrum Ostopovice o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz volnočasového centra pro rodiny s malými dětmi. Nabídka herny, tvůrčích, sportovních a hudebních programů. Pořádáme karnevaly, oslavy Dne Země, cvičení pro děti, výstavy a posvícení. Zaměřujeme se na maškarní bály a výrobu dárků. Předáváme odborné poznatky o výchově dětí a psychologii …
739 438 015

Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytuje ochranu a pomoc dítěti a dospívajícímu, který se ocitl bez jakékoliv péče či bez péče přiměřené jeho věku nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně …
549 272 850

Rodinné centrum Klubák, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro …
603 581 897

Občanské sdružení Skalická mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zájmové sdružení mládeže. Nabízíme kroužky a cvičení pro všechny věkové kategorie. Naším cílem je rozvoj a výchova mládeže prostřednictvím pohybových, společenských a skupinových …
774 911 847

Instruktoři Brno, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které se zabývá zprostředkováním různých zábavných, zážitkových a společenských …
724 789 624

Mateřské centrum Indián

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s možností návštěvy česko-anglické školky či jazykového …
602 442 485

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

Jihomoravská rada dětí a mládeže

 – Naplánovat trasu
Sdružování dětí a mládeže a sdružení pracujících s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji. Pořádáme workshopy, přednášky, semináře a pracovní …
542 218 065

Malé korálky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek pro děti a jejich rodiče. Nabízíme každodenní péčí o předškolní děti v podobě programu pro děti formou sdružené …
775 143 578

Sdružení pro alergické a astmatické děti

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro alergické a astmatické děti. Rozvíjíme spolupráci rodičů dětí postižených astmatem a jinými alergiemi s …

Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prací s dětmi a mládeží. Zajišťujeme kulturní, společenské a sportovní akce. Pořádáme a organizujeme letní tábory. Podporujeme tradice obce a blízkého okolí. Spolupracujeme se státními …
776 309 436