Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
724 026 986

Okresní kolegium AVZO Cheb

Poskytování služeb v oblasti tělovýchovy a sportu pro mládež. Provozujeme střelecký klub a střelnici. Pořádáme …

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Zaměřujeme se na vzdělávání, prezentace a školení. Pořádáme …
776 204 962

Občanské sdružení Rokršti

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá prací s dětmi a mládeží od 13 do 26 let. Zaměřujeme se na osobní poradenství, aktivity pro děti, sportovní aktivity a veřejné akce na klíč. Zajišťujeme vzdělávání a výměnnou spolupráci s příhraničními …
606 437 847

Klubíčko Cheb, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče s malými dětmi formou vzdělávacích, tvůrčích a sportovních …
724 829 269

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci handicapovaným dětem scházet se a uskutečňovat vše tak, aby plnohodnotně prožívaly svůj život stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Pořádáme letní tábory a horské pobyty, jezdíme na plavání, slavíme narozeniny a pořádáme různé …
353 220 998

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem …
354 403 003

Junák - český skaut, okres Tachov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a …
604 219 438

KLUB RELAX

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež či terénní sociální práce. Zajišťujeme realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
734 313 204

RADKA

Nabízíme zájmové i vzdělávací volnočasové aktivity, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pořádáme rodinné akce, výlety, zájezdy, besedy, prezentace. Zaměstnáváme zdravotně postižené. Provozujeme mateřské, plavecké, vzdělávací, sociální a dobrovolnické …

Junák - český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
606 691 286

Orel jednota Chomutov

 – Naplánovat trasu
Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Věnuje se také kultuře, provozuje ochotnické divadlo, pěvecké …
777 047 076

Junák - český skaut, okres Chomutov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
777 900 813