Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodiče a děti od 0 do 6 let. Nabídka aktivit, vzdělávání, tvoření. Provoz poradny pro …

Rodinné centrum Skříteček

 – Naplánovat trasu
Nabízíme cvičení pro rodiče a děti, kurzy, přednášky, poradenství a …
734 101 461

Česká tábornická unie - Tábornický klub Skuteč

 – Naplánovat trasu
Pořádáme výlety a tábory pro …
721 179 843

Lesní klub Zeměkus

 – Naplánovat trasu
Náš klub vychází z filosofie lesních školek. Má kapacitu 15 dětí a využívá zázemí sadu a mlýna na kraji …
739 172 127

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …
776 752 805

Šance pro Tebe, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi v terénu, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
739 063 787

Jakub klub

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je zvyšovat kvalitu života dětí z Přelouče a okolí ve věku 6-15 let, pomáhat jim překonávat nepříznivé životní situace, poskytovat jim podporu, informace a nabízet jim volnočasové …
731 402 376

Rodinné Integrační Centrum o. s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snaha o integraci dětí se zdravotním postižením a jejich …
733 158 340

Dětský klub Oliver

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových aktivit pro …

Nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální pomoc pro spoluobčany v tíživé životní situaci, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. Zaměřujeme se na motivaci lidí k aktivnímu řešení vlastní situace, podporu a posilování psychické soběstačnosti. Poskytujeme ošacení z humanitního šatníku a zprostředkováváme …
461 723 758

Rodinné centrum Litomyšl, z.s.

Provoz centra pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti v předškolním věku. Nabídka volno-časových aktivit pro malé i velké. Pořádáme výtvarné a sportovní kurzy, semináře a přednášky nebo výlety za kulturou. Zajišťujeme poradnu psychomotorického vývoje pro děti do 1 roku …

Rodinné centrum Žirafa HK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Posilování rodičovských kompetencí, podpora hodnot a role rodiny, primární prevence patologických jevů v rodině a ve …
605 453 632

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nízkoprahový klub NADOSAH

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub, kde podporujeme děti a mládež při zvládání sociálních obtíží v jejich dospívání. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Dále nabízíme aktivity a prostor pro využití volného …
777 755 437