Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Proxima Sociale, o. s. - Klub Krok

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
775 610 003

Rodinné centrum Pilné včelky

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra. Pořádání kurzů, přednášek, nabídka hlídání dětí. Organizujeme kroužky pro děti, které podporují psychomotorický a sociální vývoj dětí a prohlubují vztahy mezi rodiči a dětmi. Nabízíme odpolední kurzy pro předškoláky i pro děti, které již navštěvují základní …
608 522 210

R - Mosty, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Nabídka služeb sociálně-právní poradny. Možnost využívat počítače, internet, hrát stolní fotbal. Dále nabízíme chodit na exkurze a výlety, účastnit se kroužků a dalších …
702 019 556

Pro všechny...

Provozujeme rodinné centrum. Zajišťujeme hlídání dětí v herně s nekuřáckou kavárnou. Nabízíme možnost výroby šperků z …

Rodinné centrum Pexeso, o.s.

Podpora komunitního života. Provoz rodinného centra. Nabídka pohybových, výtvarných, hudebních, sportovních aktivit. Pořádání letních příměstských táborů, víkendových akcí. Účast na charitativních sbírkách. Realizace …


Proxima Sociale, o. s. - Klub JednaTrojka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
277 007 284

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby a poradenství. Zaměřujeme se na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zajišťujeme kontakt se společenským prostředím. Nabízíme také sociálně terapeutické služby a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
224 224 361

Mladí ochránci přírody, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení s celostátní působností v oblasti práce s dětmi a mládeží. Staráme se o mladé lidi s kladným vztahem k přírodě. Pořádáme …
224 912 466

Irena Stefanová

Jsem zakladatelkou soukromé mateřské školky Karkulka a Mateřského centra Na paloučku. Zaměřujeme se na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Provozujeme vlastní stravování. Umožňujeme integraci dětí se specifickými …

Klub Suterén

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
242 498 334

Babybox pro odložené děti - STATIM

 – Naplánovat trasu
Snaha o záchranu odložených novorozenců. Instalujeme babyboxy po dohodě se zdravotními zařízení. Sledujeme a podporujeme vývoj odložených dětí. Snažíme se o humanizaci společnosti. Spolupracujeme s ostatními orgány a institucemi. Informujeme veřejnost o dané …
602 305 139

Centrum volného času Bilbo

 – Naplánovat trasu
Rozvíjíme vědecké a kulturní volnočasové aktivity pro děti a mládež. Mezi naše kulturní aktivity patří především historické, barokní, literární a hudební pořady. Dále zajišťujeme tábory, výlety, kurzy, soustředění, zahraniční výměnné projekty, stáže a …
608 024 460

FitBaby

Cvičení pro děti od 3 měsíců do 6 let. Cvičení probíhá v samostatných skupinkách podle věku dětí: cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro předškoláky, taneční kroužek. Samostatný kurz cvičení pro těhotné. Dětská …