Firmy

NEBEZEMĚ, z.s.

Náplní sdružení je výchovná, vzdělávací, sportovní, kulturní, umělecká, terapeutická, hudební, esoterická, ekologická a volnočasová …

Klub Pathfinder

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje osobnosti mladých lidí ve fyzické i duchovní oblasti s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě. Nabídka vzdělávacích programů. Pořádání pracovních a motivačně relaxačních aktivit a …
734 521 610

Veselé prstíčky

 – Naplánovat trasu
Provozování dopolední školy pro děti. Nabídka tvořivého vyučování, výuky angličtiny a hry na …
739 769 445

Občanské sdružení Beberka

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodinné …
604 208 108

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporuje rozvoj středisek volného času a domů dětí a mládeže, hájí profesní zájmy pracovníků i dobrovolníků, podporuje odbornou a publikační činnost, usiluje o zvýšení společenské prestiže. Podílíme se na systému vzdělávání …
222 333 813

Junák - český skaut, 34. středisko Ostříž Praha, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
603 747 681

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Regionální centrum pořádá vzdělávací programy pro budoucí organizátory zážitkových programů a dětských táborů. Kromě toho v regionálním centru probíhají různé kluby, promítání i přednášky určené pro všechny se zájmem o osobní rozvoj, přírodu a kulturní dědictví, především ale pro studenty SŠ a …

Anežka - občanské sdružení církevních škol a církevních školských zařízení České republiky

 – Naplánovat trasu
Podporujeme působení církevních škol a církevních školských …
604 451 423

Sdružení PRO Gymnázium

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které podporuje aktivity škol PORG. Cílem sdružení je spolupracovat se školskými a zájmovými organizacemi a svazy sportovních klubů, podporovat u dětí zájmovou činnost a napomáhat správnému využívání volného času. Správní rada je tvořena z řad rodičů našich …
284 841 031


Pohyb dětem - zdravě a hravě

Poskytujeme zdravé a hravé cvičení pro děti. Metodiky našich navazujících kurzů vychází z poznatků psychomotorického vývoje a fyzioterapie. Nabízíme cvičení rodičů s dětmi (kojenci a batolaty) a kroužky pro předškoláky. Podporujeme vztah k pohybu a zdravý vývoj dítěte. Pořádáme cvičení pro …

Centrum volného času Bilbo

 – Naplánovat trasu
Rozvíjíme vědecké a kulturní volnočasové aktivity pro děti a mládež. Mezi naše kulturní aktivity patří především historické, barokní, literární a hudební pořady. Dále zajišťujeme tábory, výlety, kurzy, soustředění, zahraniční výměnné projekty, stáže a …
608 024 460

Restart Shop

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro teenagery, kteří neměli ve svém životě tolik štěstí a nemohou najít práci. Nabízíme jim první zaměstnání a prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a mohou samostatně řešit problémy, které je …
774 913 777

Junák - český skaut, 34. středisko Ostříž Praha, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
603 747 681