Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pohádková země, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Strašidýlka, skřítkové, víly, rusalky a další stvoření pohádkové babičky, spisovatelky, ilustrátorky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. Pořádání pohádkových výstav. Provoz pohádkového muzea a nabídka dětských …
(3)
737 129 367

Ponton, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
775 559 716

Centrum Maják - Oblastní charita Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Organizujeme volnočasové, vzdělávací či preventivní aktivity pro děti školního věku a mládež. Pořádáme jednorázové akce, příměstské tábory. Poskytujeme doučování, logopedii či sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi (předškolní klub, sociální a výchovné …
327 311 847

YMCA Mělník

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na organizaci společenských aktivit pro děti a mládež či humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Dále pořádáme hudebně sociální programy a koncerty. Zajišťujeme cvičení pro ženy, konverzace v anglickém jazyce či …
315 621 047

Junák - český skaut, okres Kladno, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
312 276 216

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Střední Čechy

 – Naplánovat trasu
Sdružení jehož zaměřením jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, organizace žákovských soutěží ve stolních hokejích. Pořádáme metodická školení vedoucích a nabízíme pomoc při vzniku …
603 259 282

Středisko pomoci ohroženým dětem - Rosa

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci rodinám s dětmi při řešení obtíží z důvodů zdravotních, etnických nebo sociálních …
(1)
312 267 917

AMAVET, Q-Klub

 – Naplánovat trasu
Rozvoj vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. Zaměřujeme se především na vědu, techniku, ekologii, sport a ostatní zájmové činnosti, podporující všestranný rozvoj mladých lidí různých věkových …
727 968 656

o.s. Danar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na mimoškolní dětskou činnost. Sdružení nabízí v rámci svých aktivit mnoho programů zaměřených na historii, řemesla a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých návštěvníků. V průběhu roku se tak můžete zůčastnit jednorázových akcí pro veřejnost či …
603 520 973

Centrum Harmonie a Fantazie, o.s.

Zajišťujeme pomoc dětem, rodinám a kolektivům prostřednictvím našich projektů, volnočasové aktivity. Zaměřujeme se na harmonizovanost rodinného života s profesním, vztahů mezi dospělými a dětmi, vztahu člověka k přírodě. Nabízíme taneční, výtvarné a tvořivé …

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 5603 Jeleni

 – Naplánovat trasu
Provozujeme turistický oddíl mládeže. Organizujeme tábory pro …
602 462 322

Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro nastávající maminky a rodiny s dětmi v předškolním věku. Pořádání jazykových kurzů, břišních tanců, výtvarných kurzů a cvičení. K dispozici je …
326 531 177

Mateřské centrum Čelákovice

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Nabídka volnočasových aktivit pro děti i dospělé a krátkodobé hlídání dětí. Pořádání jazykových kurzů, kurzů malování i plavání a kurzů pro …

Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Potočáci Kladno

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která pořádá společenské i kulturní akce či tábory pro děti a mládež. Organizujeme také výpravy. Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů, především s ohledem na ochranu práv včetně rozvíjení volnočasových …
732 777 822