Firmy

Pohádková země, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Strašidýlka, skřítkové, víly, rusalky a další stvoření pohádkové babičky, spisovatelky, ilustrátorky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. Pořádání pohádkových výstav. Provoz pohádkového muzea a nabídka dětských …
(3)
737 129 367

Rodinné centrum Dolní Jirčany, o.s.

Nabízíme zázemí rodičům na rodičovské dovolené a hlídání dětí. Pořádáme kroužky pro děti i dospělé a volnočasové aktivity pro …

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 5603 Jeleni

 – Naplánovat trasu
Provozujeme turistický oddíl mládeže. Organizujeme tábory pro …
602 462 322

o.s. Danar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na mimoškolní dětskou činnost. Sdružení nabízí v rámci svých aktivit mnoho programů zaměřených na historii, řemesla a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých návštěvníků. V průběhu roku se tak můžete zůčastnit jednorázových akcí pro veřejnost či …
603 520 973

Studijní centrum BASIC

pomocí specializovaného individuálního doučování pomáháme dětem, které mají potíže s učením. Přispíváme k lepší kvalitě vzdělávání dětí a zlepšujeme tak jejich …

Zdraví-život

 – Naplánovat trasu
Podpora prevence ochrany zdraví dětí a mládeže a dárcovství krve. Sdružení se zabývá prevencí sociálně nežádoucích jevů, jako jsou kriminalita, zneužívání návykových látek, sexuální zneužívání, týrání dětí, šikana či …
608 239 958

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování volnočasových aktivit v obci a vylepšování prostředí pro rodiče a děti. Pořádáme drakiády, masopusty, otevírání studánek či vítání jara. Pro rodiče zajišťujeme sportovní aktivity či kurzy například počítačů, malování či …
775 230 823

o. s. Rodina v Kolíně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme aktivní trávení času těhotným maminkám, rodinám s nejmenšími dětmi po dobu mateřské a rodičovské …
736 470 910

Rodinný klub Klíček z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je aktivní a plnohodnotné naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu, a hlavně v souladu s …
721 338 086


Mezera o.s.

 – Naplánovat trasu
Plánování a realizace volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Cílem sdružení je přispět k většímu porozumění mezi občany a zároveň motivovat všechny k tomu, aby nebyli lhostejní k dění v obci a jejím okolí, dále obnovit úctu k přírodě a usilovat o její …
724 855 746

Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu rodičů a přátel mateřské …
608 841 880

Mateřské centrum Benátky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum. Organizujeme akce a pomoc matkám v sociálních otázkách, cvičení pro miminka, pilates pro matky a cvičení pro těhotné. Pořádáme také kulturní a společenské akce pro veřejnost. Poskytujeme sociální poradenství a …
737 606 929

Středočeská rada pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Sdružení napomáhá všestrannému rozvoji mladých …
605 130 057