Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pohádková země, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Strašidýlka, skřítkové, víly, rusalky a další stvoření pohádkové babičky, spisovatelky, ilustrátorky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. Pořádání pohádkových výstav. Provoz pohádkového muzea a nabídka dětských …
(3)
737 129 367

EnviKlub Hurá ven z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz lesní školky. Pořádáme příměstské tábory, rodinné oslavy v přírodě a sportovní aktivity pro …
775 329 922

Klub lodních modelářů

 – Naplánovat trasu
Sdružování modelářů se specializací na modely RC …
602 417 007

Ponton, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
775 559 716


Montessori OVEČKA vzdělávací rodinné centrum

 – Naplánovat trasu
Ve stylu Montessori výchovy pořádáme kurzy a semináře. Zajišťujeme kroužky keramiky, montessori školičku a cvičení. Snažíme se o rozvoj spolupráce rodičů s …
606 213 322

Centrum Maják - Oblastní charita Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Organizujeme volnočasové, vzdělávací či preventivní aktivity pro děti školního věku a mládež. Pořádáme jednorázové akce, příměstské tábory. Poskytujeme doučování, logopedii či sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi (předškolní klub, sociální a výchovné …
327 311 847

Rodinný klub Klíček z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je aktivní a plnohodnotné naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu, a hlavně v souladu s …
721 338 086

YMCA Mělník

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na organizaci společenských aktivit pro děti a mládež či humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Dále pořádáme hudebně sociální programy a koncerty. Zajišťujeme cvičení pro ženy, konverzace v anglickém jazyce či …
315 621 047

Sdružení rodičů a přátel školy při 2. Základní škole v Českém Brodě

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné sdružení rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Zaměřujeme se na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí a na rozvoj zájmové činnosti …
777 264 120

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kostelec nad Labem

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …

Junák - český skaut, okres Kladno, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
312 276 216

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Střední Čechy

 – Naplánovat trasu
Sdružení jehož zaměřením jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, organizace žákovských soutěží ve stolních hokejích. Pořádáme metodická školení vedoucích a nabízíme pomoc při vzniku …
603 259 282

Bukováček o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování kulturních a společenských akcí pro děti i …
604 347 092