Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
722 411 643

Sdružení Romano jasnica - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé. Nabízíme dětem a mládeži smysluplné trávení volného času, pomáháme jim při řešení jejich obtížných životních situací, přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů, prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjíme …
475 501 774

RADKA

Nabízíme zájmové i vzdělávací volnočasové aktivity, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pořádáme rodinné akce, výlety, zájezdy, besedy, prezentace. Zaměstnáváme zdravotně postižené. Provozujeme mateřské, plavecké, vzdělávací, sociální a dobrovolnické …

Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s.

Provozujeme centrum pro rodiny s dětmi. Nabízíme výtvarné, sportovní a vzdělávací kurzy pro děti i dospělé. Poskytujeme hlídání dětí, cvičení s dětmi a odborné poradenství v oblasti psychologie, výchovy, práva, předškolní zralosti a …

Mozaika

Nabízíme volnočasové aktivity pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti formou tvůrčích, sportovních i výukových kurzů. Zajišťujeme hlídání …

Klub Orion

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Poskytujeme informační servis, poradenství, kontakt s institucemi a další podporu pro mladé lidi. Dále nabízíme aktivity a prostor pro volný čas jako stolní fotbal, PC s Internetem či žonglovací …
477 753 636


Junák - český skaut, okres Chomutov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
777 900 813

Rákosníček Děčín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé. Pořádání kulturních akcí, seminářů a …
606 779 477

Junák - český skaut, Ústecký kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme slaňování skal a sjíždění na …
603 345 291


K.L.Y.D. o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání zájmových a vzdělávacích kurzů pro děti ze sociálně slabých rodin se snahou o rozšíření jejich uplatnění na trhu …
475 200 131

Sdružení Romano jasnica - Předškolní centrum Šneček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme předškolní centrum s cílem zapojit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do předškolního vzdělávání a zvýšit tak jejich předpoklady pro úspěšné zapojení do hlavního vzdělávacího proudu. Usilujeme o zmírnění zaostávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve …
475 501 774

Rolnička Most o.s.

 – Naplánovat trasu
Získávání prostředků na provoz, rozvoj a modernizaci mateřské školy. Organizování akcí pro …