Firmy

Royal Rangers v ČR z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme výlety, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky pro děti. Zaměřujeme se na problematiku bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě a na život v přírodě. Snažíme se přiblížit základy společenského …
721 579 476

SAM Napajedla

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a …
732 742 075

Regionální sdružení mládeže Megalea Kroměříž o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení jehož zaměřením jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, organizace žákovských soutěží ve stolních …
602 853 110

Junák - český skaut, středisko Osamělý Jestřáb Luhačovice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
723 162 968

Mimoškolní příprava SIDERA

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pravidelnou a systematickou mimoškolní přípravu a realizaci vzdělávacích modulů. Pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného …
571 429 817

Rodinné centrum Slůně Kelč o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme trávení volného času rodičů a dětí v kolektivu, učení se komunikaci, vzdělávacím a tvořivým …
777 289 118

Klub rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Trnava 242

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu mimoškolních aktivit na …
577 988 326

Salesiánský klub mládeže Zlín

 – Naplánovat trasu
Křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
577 243 009

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
573 381 118

Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zaměřeného na rodiče a děti. Zabezpečování prázdninového provozu pro mládež a pořádání společných přímořských …
728 142 862

Spolek MaLeTa

Zabýváme se provozem a organizací dětských letních …

Česká tábornická unie - T.K. Dakota Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení lidí se společnými zájmy o práci s dětmi, tábornictví a pobyt v přírodě. Pořádáme akce pro děti, ale i dospělé pro pobavení i …
608 751 737

Junák - český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
572 554 005

Zastávka

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahové zařízení je sociální službou, jehož nízký práh může překročit kdokoliv bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky, životního stylu ve věku 11 - 21 …
734 435 314