Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Pohádková země, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Strašidýlka, skřítkové, víly, rusalky a další stvoření pohádkové babičky, spisovatelky, ilustrátorky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. Pořádání pohádkových výstav. Provoz pohádkového muzea a nabídka dětských …
(3)
737 129 367

Středisko volného času, Trutnov

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pravidelnou výchovnou a vzdělávací činnost v zájmových útvarech či příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tématickou rekreační činnost. Pořádáme příměstské i pobytové tábory a víkendové …
499 815 290

Ponton, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
775 559 716

Na dlani, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením i autismem. Zabýváme se vyhledáváním a zpracováním grantů či oslovováním sponzorů a spoluprácí s nimi. Poskytujeme sociální výpomoc či volnočasové i vzdělávací aktivity. Pořizujeme učební pomůcky. Pořádáme veřejné a školní …

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Regionální centrum pořádá vzdělávací programy pro budoucí organizátory zážitkových programů a dětských táborů. Kromě toho v regionálním centru probíhají různé kluby, promítání i přednášky určené pro všechny se zájmem o osobní rozvoj, přírodu a kulturní dědictví, především ale pro studenty SŠ a …


Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Brno

 – Naplánovat trasu
Sdružení jehož zaměřením jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, organizace žákovských soutěží ve stolních hokejích. Pořádáme metodická školení vedoucích a nabízíme pomoc při vzniku …
777 876 487

Junák - český skaut, okres Praha 8, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
602 445 263

Centrum Maják - Oblastní charita Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Organizujeme volnočasové, vzdělávací či preventivní aktivity pro děti školního věku a mládež. Pořádáme jednorázové akce, příměstské tábory. Poskytujeme doučování, logopedii či sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi (předškolní klub, sociální a výchovné …
327 311 847

Pařezová chaloupka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme aktivity pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme narozeninové oslavy. Provádíme cvičení dětí s rodiči, cvičení dětí bez rodičů, kojenecké cvičení či …
777 567 425

Pionýr, z. s. - 2.pionýrská skupina Julia Fučíka Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých, které vykonává osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost, hájí a uspokojuje zájmy a oprávněné …
777 248 714