Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Pohádková země, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Strašidýlka, skřítkové, víly, rusalky a další stvoření pohádkové babičky, spisovatelky, ilustrátorky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. Pořádání pohádkových výstav. Provoz pohádkového muzea a nabídka dětských …
(3)
737 129 367

Mezera o.s.

 – Naplánovat trasu
Plánování a realizace volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Cílem sdružení je přispět k většímu porozumění mezi občany a zároveň motivovat všechny k tomu, aby nebyli lhostejní k dění v obci a jejím okolí, dále obnovit úctu k přírodě a usilovat o její …
724 855 746

Občanské sdružení Rybička

 – Naplánovat trasu
Provozování centra se sportovním i kulturním programem pro předškolní děti a rodiče. Pořádáme kurz předporodní přípravy, výtvarnou dílnu, výuku angličtiny a jiné. Jsme místem, kde můžete spolurozhodovat o programu a na jehož chodu se můžete podílet jako …
732 807 260

Klučanka

 – Naplánovat trasu
Hlavní činnost je zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Realizujeme zde podporu rozvoje turistiky pro dospělé, rodiny a …

Orel jednota Chomutov

 – Naplánovat trasu
Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Věnuje se také kultuře, provozuje ochotnické divadlo, pěvecké …
777 047 076

Jump

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pořádání duchovních …

ŽINAFA

Zabýváme se rozvojem dětí, mládeže a ostatních se zájmem o přírodu, zvířata, estetiku a …

Junák - český skaut, středisko Vranovice, 2. oddíl Jaguáři

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
724 550 986


Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Pavlovice

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení se zájmem o vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou pro žáky a pro veřejnost širšího regionu Velkých …

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Klimkovice - klubovna

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
605 507 148

Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu rodičů a přátel mateřské …
608 841 880