Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Volný čas dětí, z.s.

Jsme samosprávná nezisková organizace sdružující členy, jejichž zájmem je podílet se na rozvíjení volnočasových aktivit a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů v dětských …

Montessori OVEČKA vzdělávací rodinné centrum

 – Naplánovat trasu
Ve stylu Montessori výchovy pořádáme kurzy a semináře. Zajišťujeme kroužky keramiky, montessori školičku a cvičení. Snažíme se o rozvoj spolupráce rodičů s …
606 213 322


Asociace Tectum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro mladé lidi s cílem rozvoje občanské …
734 278 214

Centrum pro děti a mládež Slon, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání volnočasových aktivit a víkendových …
721 122 207

Rodinné centrum Rozmarýnek, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti v předškolním věku a jejich rodiče formou tvůrčích, sportovních a vzdělávacích kroužků. Provozujeme knihovnu, bazar s dětským oblečením. Zajišťujeme hlídání …
733 551 676

Sdružení Telepace

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se organizací kulturních a výchovně vzdělávacích akcí pro děti či …
595 177 301

Česká tábornická unie - Tábornický klub Skuteč

 – Naplánovat trasu
Pořádáme výlety a tábory pro …
721 179 843

Czech Dance Organization, z.s.

Jsme občanské sdružení dětí a mládeže. Zajišťujeme organizování tanečních soutěží a vytváření prostředí pro masové zapojení zájemců o rekreační formu tance jednotlivců a kolektivů. Nabízíme vzdělávací program se zakončením a udělením certifikátu opravňujícího k získání živnostenského …

CENTRUM PREVENCE MANDL

 – Naplánovat trasu
Naše centrum je zařízení pro osoby ve věku 15-65 let, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Snaží se pomáhat svým klientům tak, aby byli schopni vnímat potřeby své i potřeby druhých, uměli je naplnit, nebo uměli hledat cesty k jejich …
736 472 604

Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro rodiče a …

D centrum z.s.

 – Naplánovat trasu
Naší snahou je společně s rodiči najít cestu, jak zmírnit obtíže jejich dětí, jak jim osvojit nové dovednosti, jak je naučit si hrát a navázat vztah se svými …
739 966 554