Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Jihočeská pobočka Společnosti přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Česko-rakouské pohádkové sdružení, o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je šíření pohádek z obou stran Šumavy a prostřednictvím nich napomáhat porozumění občanů z českého a německého jazykového …

Sdružení přátel slovanských kultur a jazyků

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje slovanské národy na pomoc oblastem postižených nejen …
602 378 687

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

A Basta! o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajištění rozvíjení česko-německých vztahů pomocí divadelních …

Čínský institut Praha

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku …
603 421 578

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

 – Naplánovat trasu
Kruh sdružuje občany vyhnané v roce 1938 z pohraničí a jinak postižené, jejich rodinné příslušníky, sympatizující i zájemce o tento úsek české a evropské historie. Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a …
241 731 271

South East Asia - liaison, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na …
603 583 690

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Jiří Kohout

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vystoupení pro firemní i společenské akce, městské slavnosti, hudební festivaly, vernisáže, country bály, zábavné akce pro děti a jiné. Zajišťujeme indiánské a westernové vystoupení. Specializujeme se na historii i současnost, ale také na nejznámější období osidlování amerického …
377 320 925

Společnost přátel beuronského umění

 – Naplánovat trasu
Společnost sdružuje zájemce o beuronské umění a kostel svatého Gabriela v …
244 463 675

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní …
241 485 104

Keltoi, středisko Nižbor

 – Naplánovat trasu
Organizujeme a realizujeme projekty a volnočasové aktivity či ukázky řemesel. Pořádáme festivaly a výstavy. Sdružujeme a rozvíjíme kulturní dědictví předků se zájmem o keltskou …
602 340 991

Česko-lotyšský klub

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranný rozvoj styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou v oblasti kultury, vzdělání, turistiky a …
737 487 585