Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Boiové a Fergunna

 – Naplánovat trasu
Rekonstrukce života Keltů, řemesel, bojovníků a mytologie. Ukázky, přednášky a hry pro příznivce archeologie a historie. Centrem našeho zájmu jsou především řemesla, kuchyně a experimenty v oblasti …
776 008 060

Sdružení Čechů z banátských Karpat

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů se zájmem o kulturu. Cílem je shromažďování historického materiálu, jak písemného, tak trojrozměrného charakteru. Pořádání regionálních výstav o životě banátských Čechů. Organizace příležitostných …
604 961 879

Rada Romů města Chomutova

 – Naplánovat trasu
Zajišťování podpory integrace romských …

Jiří Kohout

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vystoupení pro firemní i společenské akce, městské slavnosti, hudební festivaly, vernisáže, country bály, zábavné akce pro děti a jiné. Zajišťujeme indiánské a westernové vystoupení. Specializujeme se na historii i současnost, ale také na nejznámější období osidlování amerického …
377 320 925

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Sdružení mládeže Mutějovice

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních akcí v obci. Sdružení lidí snažící se o udržování tradičních hodnot a zachovávání naší české identity a …
724 940 042

A Basta! o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajištění rozvíjení česko-německých vztahů pomocí divadelních …

Chodský soubor Mrákov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se udržováním a rozvíjením zájmu o folklor Chodska zpěvem a tancem chodských písní se zachováním tradičních krojů dolního Chodska. Pořádáme různé kulturní a společenské …
721 381 136

Keltoi, středisko Nižbor

 – Naplánovat trasu
Organizujeme a realizujeme projekty a volnočasové aktivity či ukázky řemesel. Pořádáme festivaly a výstavy. Sdružujeme a rozvíjíme kulturní dědictví předků se zájmem o keltskou …
602 340 991

Klub VIP IPA

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporuje a rozvíjí mezinárodní policejní spolupráci. Pořádáme akce, konference nebo odborné semináře, kulturní a společenské akce pro členy. Podporujeme policejní kynologii a …
724 052 385

Francouzsko-český klub Kladno

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozšiřování francouzského jazyka a kultury v kraji, sdružování všech zájemců, kteří chtějí přispívat k rozvoji francouzské …

ShineBean, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti mezinárodní humanitární a rozvojové spolupráce, globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Nabízíme spolupráci zaměřenou na odstraňování chudoby. Podporujeme dětí a jejich rodiče v rozvojových zemích. Pořádáme výstavy, besedy, kulturní …
775 208 460

Westerners International - CZ

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o hraničářskou historii severní …
235 552 638

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …