Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svaz Němců Těšínského Slezska

 – Naplánovat trasu
Sdružování slezsko-německých …
596 410 466

Občanské sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy”

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prezentací romské kultury a kultury ostatních menšinových národnostních skupin. Provozujeme středisko volného času dětí a mládeže. Pořádáme setkání, soutěže, festivaly či výstavy. Smyslem činnosti je systematická prezentace romské kultury a kultury menšinových národnostních …
596 324 878

Společnost přátel USA Česko-americký klub

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazykových kurzů, setkání, diskuzí a společenských akcí týkajících se …

Moravský dětský folklorní soubor - Holúbek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklórního souboru. Účastníme se folklórních akcí v ČR i na mezinárodních festivalech. Nabízíme účinkování na různých akcích včetně komerčních. Organizujeme také mimotaneční akce včetně letního tábora či oslav dne …
607 120 560

Klub Za starý Bruntál

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, jehož programem je seznamovat veřejnost s dějinami města, jeho památek a usilovat o jejich ochranu a obnovu. Pořádání přednášek a vlastivědných výletů, vyvíjení publikační, kulturní a výstavní …
731 461 961

Centrom, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na sociální péči o společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména z romských komunit. Zajišťujeme bydlení s doprovodným sociálním programem, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a …
599 526 051

MOST ProTibet, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci Tibetu a tibetským uprchlíkům v Indii a malým buddhistickým mnichům a mniškám v indických Himalájích. Zabýváme se rozvojovou a humanitární pomocí. Pro českou veřejnost i školy pořádáme pravidelné kulturně vzdělávací akce, workshopy a …
737 533 031

Moravskoslezská pobočka Společnosti přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Spolek VONIČKA Havířov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Soubor lidových písní a tanců směřuje k šíření folklóru a k zachování jeho tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska. Pořádání programů jako jsou výchovné koncerty pro žáky základních a středních školách, předtančení na plesech a dalších společenských …
596 811 533

Spolek česko-slovensko-polského přátelství

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku lidí žijícího na pohraničí tří států. Podporujeme neformální neobchodně zaměřené ryze lidské vztahy napříč mezi národnostmi. Pořádáme společenské a sportovní akce a akce pro …
737 964 372

Folklorní soubor Morava, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme folklorní soubor věnující se prezentaci valašského folklóru, zejména tance z jižního Valašska. Pořádáme víkendová soustředění pro děti a jejich rodiče. Soubor je určen pro děti od let i pro dospělé. Účastníme se společenských a kulturních …
603 976 885

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Pořádáme přednášky a tématické zájezdy, vydáváme publikace o hornické technice a o historii hornictví od prvopočátků po současnost. Podílíme se na vědecké a odborné činnosti Hornického muzea. Podporujeme a provádíme sbírkovou činnost. Účastníme se ochrany a zpracování kulturních …
(1)
596 131 803

Sdružení Maleníček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru se zaměřením na lidové zvyky, hry, říkadla, písně a …

Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání vystoupení představujících lidové zvyky a tance zahrnující celoroční život prostého hanáckého …
585 356 007