Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Westerners International - CZ

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o hraničářskou historii severní …
606 459 153

Čínský institut Praha

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku …
603 421 578

Indian Corral Westerners International o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o historii indiánských kultur. Vydáváme časopis, pořádáme kulturní …
737 357 015

Open field, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je přiblížit umělecké bohatství kultur střední Asie, Středního východu a severní Afriky evropské …
608 435 999

Česko-japonská společnost

 – Naplánovat trasu
Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské …
224 216 032

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní …
241 485 104

Z§vůle práva, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování dostupnosti práva a standardní míry svobod pro romskou …
774 720 501

Společnost přátel USA Česko-americký klub

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazykových kurzů, setkání, diskuzí a společenských akcí týkajících se …
224 210 813

Česko-korejská společnost, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzájemné kontakty občanů České republiky a Koreje. Přispíváme k vzájemnému poznání obou regionů v oblastech společenského života. Zajišťujeme výstavy, workshopy, sportovní dny a …
776 678 567

Řecká obec Praha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení řecké národnostní menšiny se zaměřením na kulturní a publikační činnost, výuku řeckého jazyka a řecké …
221 419 818

Inter-culture association - Česko-čínská kulturní asociace, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování podpory česko-čínských …
724 234 172

Česko-japonská společnost

 – Naplánovat trasu
Uvedení japonské kultury do České republiky. Rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské komunity. Dále pořádání kurzů a soutěží pro …
224 216 032

Kontinenty - sdružení pro spolupráci se zeměmi Afirky, Asie a Latinské Ameriky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na pořádání besed, přednášek a dalších forem společenské a informativní činnosti. Našim cílem je shromažďovat lidi, kteří blíže poznali mimoevropské země a váží si jejich staleté kultury a zkušeností. Věnujeme také všestrannou pozornost globálním problémům …
222 313 452

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení jehož cílem je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny. Organizujeme kulturní a společenské akce, výstavy a vernisáže. Někteří členové mají pěvecké a recitační kroužky, kdy přednášejí a přečítají v dialektu …