Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Arménský dům

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních i společenských akcí a vydávání arménského …
326 331 457

Sdružení mládeže Mutějovice

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních akcí v obci. Sdružení lidí snažící se o udržování tradičních hodnot a zachovávání naší české identity a …
724 940 042

Jiří Fuchs - Agentura CI-5

 – Naplánovat trasu
Snaha o přiblížení dějinných i současných událostí Evropy, Československé a České …
606 678 500

Francouzsko-český klub Kladno

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozšiřování francouzského jazyka a kultury v kraji, sdružování všech zájemců, kteří chtějí přispívat k rozvoji francouzské …

Keltoi, středisko Nižbor

 – Naplánovat trasu
Organizujeme a realizujeme projekty a volnočasové aktivity či ukázky řemesel. Pořádáme festivaly a výstavy. Sdružujeme a rozvíjíme kulturní dědictví předků se zájmem o keltskou …
602 340 991

AGENTURA-CI5 s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Snaha o přiblížení dějinných i současných událostí Evropy, Československé a České …
326 981 446

South East Asia - liaison, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na …
603 583 690

Česko-lotyšský klub

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranný rozvoj styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou v oblasti kultury, vzdělání, turistiky a …
737 487 585

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

 – Naplánovat trasu
Kruh sdružuje občany vyhnané v roce 1938 z pohraničí a jinak postižené, jejich rodinné příslušníky, sympatizující i zájemce o tento úsek české a evropské historie. Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a …
241 731 271

Čínský institut Praha

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku …
603 421 578

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní …
241 485 104

Společnost přátel beuronského umění

 – Naplánovat trasu
Společnost sdružuje zájemce o beuronské umění a kostel svatého Gabriela v …
244 463 675

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o kulturu, historii a společenské dění v zemích, kde je nizozemština jedním z úředních …
222 728 603

Sdružení Azer-Čech o.s.

 – Naplánovat trasu
Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou. Nabízíme pořádání přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, sympozií, konferencí, kulturních i společenských večírků, jazykových kurzů, soutěží, přehlídek či …
777 107 740