Firmy

Indian Corral Westerners International o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o historii indiánských kultur. Vydáváme časopis, pořádáme kulturní …
737 357 015

Afroportál, o. s.

 – Naplánovat trasu
Propagujeme kulturu subsaharské Afriky se zaměřením na africkou hudbu a tanec v jejich tradiční i moderní …
605 832 890

Bratrstvo Keltů

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o keltskou kulturu a historii. Pořádání festivalu Beltine či přednášek. Vydávání časopisu Zpravodaj a měsíčníku …
603 801 370

Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek

 – Naplánovat trasu
Pracujeme s regionálními materiály a využíváme těchto podkladů k tvorbě scénických dějových …
724 339 799

Romské středisko Hodonín, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prezentací romské …
723 542 091

Sdružení Azer-Čech o.s.

 – Naplánovat trasu
Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou. Nabízíme pořádání přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, sympozií, konferencí, kulturních i společenských večírků, jazykových kurzů, soutěží, přehlídek či …
777 107 740

Kontinenty - sdružení pro spolupráci se zeměmi Afirky, Asie a Latinské Ameriky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na pořádání besed, přednášek a dalších forem společenské a informativní činnosti. Našim cílem je shromažďovat lidi, kteří blíže poznali mimoevropské země a váží si jejich staleté kultury a zkušeností. Věnujeme také všestrannou pozornost globálním problémům …
222 313 452

Menora o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace a podpora aktivit zaměřených na kulturu, historii a současnost židovského národa. Pořádáme pravidelné besedy, koncerty, slavnostní vernisáže, bohoslužby, setkání s hosty nebo projekce dokumentů a …

Sdružení mládeže Mutějovice

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních akcí v obci. Sdružení lidí snažící se o udržování tradičních hodnot a zachovávání naší české identity a …
724 940 042

Společnost přátel jižních Slovanů

 – Naplánovat trasu
Propagace kultur jihoslovanských národů a vzájemných česko-jihoslovanských styků. Provoz organizace národnostní …
(1)
604 150 954

Dětský folklórní soubor Javorníček Brno

 – Naplánovat trasu
Pořádání dětských a mládežnických folklórních …
602 321 325

Folklorní soubor Krajina

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru. Chceme se navzájem učit a představit veřejnosti blízké i vzdálené, odkud jsme a kdo …
608 566 071

Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru Iskerka Brno

 – Naplánovat trasu
Představování tanců, písní, her a zvyků z oblasti …
605 111 196

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …