Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Rodičovské centrum Hrošík

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Umožňujeme matkám na mateřské dovolené udržovat profesní orientaci, připravujeme děti na školní kolektiv. Organizujeme sportovní akce a …
776 381 203

Kontaktní centrum PREVENT

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme prevence sociálně patologických jevů především u mladých lidí. Nabízíme adiktologické služby pro osoby závislé na drogách, alkoholu či herních automatech, pro rodiny, pro mládež a děti. Dále provádíme terénní práci, vzdělávací …
388 310 147

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Pro ranou péči je typická forma terénní práce (návštěvy poradenského pracovníka doma). Organizujeme …

Rodinné centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a rodiče na mateřské dovolené. Pořádání sportovních a výtvarných kurzů, seminářů, besed a …
722 638 880

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc všem rodinám s dětmi ve věku od 4 do 9 let. Organizování volnočasových aktivit pro děti. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby dětí. Podporujeme týmový …
720 375 646


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra volného času Céčko pro děti od 6 do 15 let. Nabízíme bezpečný prostor pro jejich aktivity, informace, podporu a pomoc. Umožňujeme rozhovor s pracovníkem, poradenství, zprostředkování služeb a doprovod. Pořádáme besedy a programy proti kouření, drogám či …
723 206 051


Hodina H, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace pro dospělé a mládež, neformální vzdělávání, kluby volného času, mezinárodní aktivity i tradiční …
723 902 099

Rodinné centrum Krteček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné centrum pro děti od narození do přibližně šesti let věku v doprovodu rodičů nebo jiné zodpovědné osoby. Nabízíme možnost využít prostor centra pro pořádání narozeninových oslav …
607 888 394

Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení bylo založeno za účelem pomoci pěstounským i adoptivním rodinám. Pořádáme pravidelná klubová setkání, dny dětí, sportovní a kulturní aktivity, vodácké soustředění nebo návštěvy zemědělských …
732 210 662

Sedmikvítek

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra a lesní mateřské školy. Pořádání besed, seminářů a workshopů pro rodiče, vzdělávacích i kulturních zážitků pro rodiny s dětmi. Nabízíme příměstské tábory a …
774 278 546

Hořovické maminky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro podporu rodiny. Pořádáme kulturní a charitativní …
720 705 327

Rodinné centrum Dráček, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro setkávání rodičů a dětí. Pořádáme pravidelná dopolední klubová setkání, jednorázové akce pro veřejnost či oslavy narozenin. Zajišťujeme služby laktační …
722 920 800