Firmy

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

Domov sv. Markéty

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni. Kapacita zařízení je 28 bytových jednotek se 100 …
(1)
549 122 965

Asociace center pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky i života. Prosazujeme a propagujeme všechny pozitivní hodnoty rodiny a vytváříme prorodinné klima ve společnosti. Podporujeme programy pro děti, mládež, rodiny i osamělé …
542 214 865

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáhá malým dětem s adaptací do kolektivu vrstevníků a maminkám na rodičovské dovolené, které se často ocitají v izolaci. Přednáškami a besedami usnadňuje maminkám výchovu i péči o potomky. Připravuje také mnoho aktivit i mimo prostory centra pro širokou …
704 750 676

Občanské sdružení Chocholík - Klub rodičů v Kunštátě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Pořádáme akce a pravidelné setkávání dětí, rodičů a jejich příbuzných. Nabádáme k aktivnímu přístupu k rodičovství a k rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností. Vytváříme prostor s edukativními hračkami a pohybovými pomůckami pro …
775 181 016

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

Klub dvojčat a vícerčat Brno

 – Naplánovat trasu
Nabízíme poskytování informací nastávajícím rodičům dvojčat, trojčat a vícerčat, pravidelná setkání maminek s dětmi, večerní setkání rodičů a všech příznivců dvojčat a vícerčat, podporu a pomoc při kojení dvojčat, společné dovolené a další …
723 527 219

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je podpora fungování rodiny. Poskytujeme sociální služby pro rodiny s postiženými dětmi. Nabízíme vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity k upevnění a rozvoji zdravých vztahů v …
721 587 016

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Pro ranou péči je typická forma terénní práce (návštěvy poradenského pracovníka doma). Organizujeme …

KLUBÍK Břeclav - Centrum pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Zabýváme se vzděláváním i sdružováním rodin s dětmi. Pořádáme akce pro veřejnost, mládež i maminky s dětmi. Nabízíme kurzy angličtiny, keramické, sportovní, hudební a divadelní …
722 946 828

Domov pro matky s dětmi Společná cesta

 – Naplánovat trasu
Nabídka podpory a pomoci matkám s dětmi do 5 let, které se ocitly v nepříznivé situaci či ve ztrátě bydlení. Pomáháme při hledání bydlení, snížení zadluženosti či dovednosti při péči o dítě a …
546 210 763

Juliánovské občanské sdružení (JOS)

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj kulturního a sportovního vyžití jednotlivců i rodin s …
603 189 480

Genea - sdružení pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružení je křesťanská iniciativa nezávislá na konkrétní církvy zaměřená na budování vztahů v …
777 344 469

Sluníčko Šlapanice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se především na rozvoj aktivit dětí a mládeže. Zajišťujeme pravidelná setkávání maminek a osob pečujících o předškolní děti, jednorázové akce pro předškolní i školní děti i zprostředkování žádostí o grant na dětská …
732 201 911