Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Genea - sdružení pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružení je křesťanská iniciativa nezávislá na konkrétní církvy zaměřená na budování vztahů v …
777 344 469

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA , o.s.

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zájmy rodičů a dětí a podporujeme individuální rozvoj jejich osobnosti. Pořádáme zájmové kroužky či vzdělávací akce. K dispozici je homeopatická, laktační a astrologická …
734 600 725

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Pro ranou péči je typická forma terénní práce (návštěvy poradenského pracovníka doma). Organizujeme …

Klub dvojčat a vícerčat Brno

 – Naplánovat trasu
Nabízíme poskytování informací nastávajícím rodičům dvojčat, trojčat a vícerčat, pravidelná setkání maminek s dětmi, večerní setkání rodičů a všech příznivců dvojčat a vícerčat, podporu a pomoc při kojení dvojčat, společné dovolené a další …
723 527 219

Open Family, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborných služeb a psychologického poradenství v oblasti náhradní rodinné …
739 372 520

Beránek - Mateřské centrum Domanín o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum. Zprostředkováváme vzájemné setkávání rodičů a dětí předškolního věku. Zaměřujeme se na rozvoj dětského potenciálu formou her. Pořádáme dny dětí, výlety za kulturou, drakiády, dětské bazárky a další akce pro děti a rodiče. K dispozici je malá …
776 230 405

Domov sv. Markéty

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni. Kapacita zařízení je 28 bytových jednotek se 100 …
(1)
549 122 965

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

Ratolest Brno - Klub Likusák

 – Naplánovat trasu
Nabízíme využití bezpečného prostoru klubu a terénní práci přímo v ulicích, poradenství a pomoc s řešením problémů a při výběru učebního oboru. Dále zajišťujeme možnost provozování volnočasových aktivit včetně stolního fotbálku, hakisu či promítání filmů. K dispozici je internetové …
775 444 231

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáhá malým dětem s adaptací do kolektivu vrstevníků a maminkám na rodičovské dovolené, které se často ocitají v izolaci. Přednáškami a besedami usnadňuje maminkám výchovu i péči o potomky. Připravuje také mnoho aktivit i mimo prostory centra pro širokou …
704 750 676

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

Domov pro matky s dětmi Společná cesta

 – Naplánovat trasu
Nabídka podpory a pomoci matkám s dětmi do 5 let, které se ocitly v nepříznivé situaci či ve ztrátě bydlení. Pomáháme při hledání bydlení, snížení zadluženosti či dovednosti při péči o dítě a …
546 210 763

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je podpora fungování rodiny. Poskytujeme sociální služby pro rodiny s postiženými dětmi. Nabízíme vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity k upevnění a rozvoji zdravých vztahů v …
721 587 016

Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent

 – Naplánovat trasu
Podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči svým potomkům. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
604 294 189