Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
724 026 986

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci handicapovaným dětem scházet se a uskutečňovat vše tak, aby plnohodnotně prožívaly svůj život stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Pořádáme letní tábory a horské pobyty, jezdíme na plavání, slavíme narozeniny a pořádáme různé …
353 220 998


Klub Dopatra

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu Dopatra, který je určen dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy pomoci a péče v odborných zařízeních. Cílem je snižovat možná rizika související s jejich způsobem …
725 543 166

Centrum podpory rodiny Tachov

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0 do 18 let prostřednictvím pomoci jeho rodině s důrazem na multidisciplinární …
731 656 211

K- centrum Kaďan

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
725 543 165Rodinné centrum Plzeň

 – Naplánovat trasu
Snaha o upevňování, podporu a rozvoj manželského a rodinného života v duchu křesťanských …
731 619 704

Raná péče Kuk, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby, podporu a pomoc pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Snažíme se umožnit výchovu dítěte v přirozeném prostředí. Poskytujeme veškeré informace rodinám i veřejnosti. Nabízíme poradenství o metodách, pomůckách a postupech nebo kontaktech na …
377 420 035

Pařezová chaloupka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme aktivity pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme narozeninové oslavy. Provádíme cvičení dětí s rodiči, cvičení dětí bez rodičů, kojenecké cvičení či …
777 567 425

KNOFLÍK - Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je osobní kontakt mladých lidí z obou stran česko-německé hranice, kreativní trávení volného času, podpořit zájem mladých lidí na aktivním občanství, společenském a politickém životě. Pomáháme žákům 8. a 9. tříd se včasným výběrem vhodného …

Dětské klimatické pobyty, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání léčebných pobytů pro děti s rodiči v rekreačních oblastech na Slovensku a v …
377 677 111

NEXIREDS s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodinu s volnočasovými aktivitami rodičů a dětí ve sportovní, jazykové i společenské oblasti. Nabídka kurzů a …
777 778 599