Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Centrum Valika

 – Naplánovat trasu
Službu poskytujeme zdarma rodinám s dítětem/dětmi od narození do 18 let, které mají bydliště na území Karlovarského kraje. Maximální denní kapacita služby je stanovena na 15 klientů. Pomáháme rodinám v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči a …
739 695 396

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou péči sociální poradny pro občany v tíživé životní situaci. Podporujeme zapojení klienta do běžného života společnosti. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme sociálně terapeutické …
774 100 599

Městská organizace Romské Občanské Sdružení - Sokolov

Nabídka soukromých detektivních služeb, řešení a pomoc v oblasti bytové a majetkové, obstarávání pracovních …

Vesnické rodinné centrum z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodiče a děti od 0 do 6 let. Nabízíme aktivity pro nejmenší, ale i pro starší děti. Nabídka aktivit, vzdělávání, akcí, kroužků a …
739 331 724


Útočiště, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Rodinám poskytujeme nízkoprahové a sociálně-aktivizační služby. K dispozici jsou sociální a pedagogičtí pracovníci. Zajišťujeme semináře a kurzy pro rodiče s …
354 433 169

Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0 do 18 let prostřednictvím pomoci jeho rodině s důrazem na multidisciplinární …
731 656 223

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci handicapovaným dětem scházet se a uskutečňovat vše tak, aby plnohodnotně prožívaly svůj život stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Pořádáme letní tábory a horské pobyty, jezdíme na plavání, slavíme narozeniny a pořádáme různé …
353 220 998

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
724 026 986


Klub Dopatra

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu Dopatra, který je určen dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy pomoci a péče v odborných zařízeních. Cílem je snižovat možná rizika související s jejich způsobem …
725 543 166

Centrum podpory rodiny Tachov

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0 do 18 let prostřednictvím pomoci jeho rodině s důrazem na multidisciplinární …
731 656 211

K- centrum Kaďan

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
725 543 165

Rodinné a mateřské centrum Jonáš

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného a mateřského centra pro děti a jejich rodiče. Umožňujeme rodičům nejen na mateřské a rodičovské dovolené aby se mohli setkávat s ostatními, dělit se o své starosti i radosti a zkušenosti a uplatnit své dovednosti při přípravě her, zábavy a využití volného času nejen svých …
728 010 015