Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Centrum LIRA, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby, podporu a pomoc pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Snažíme se umožnit výchovu dítěte v přirozeném prostředí. Poskytujeme veškeré informace rodinám i veřejnosti. Nabízíme poradenství o metodách, pomůckách a postupech nebo kontaktech na …
724 400 832

Centrum Dar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti jehož cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Nabízíme odborné sociální …
604 109 594

Komunitní centrum pro pěstounské rodiny

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení pro podporu pěstounských rodin. Chceme rodinám poskytovat především možnost trávit s dětmi aktivně volný čas a odlehčovací služby (hlídání dětí v rodinách na nezbytně nutnou, dobu aby pěstounka mohla například navštívit lékaře, doučování v rodinách, pobyty dětí o …
604 368 072

Občanské sdružení Cvrček - mateřské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme cvičení, hry, semináře, kurzy, cvičení pro těhotné, masáže kojenců a další aktivity pro rodiče s malými …
774 321 111

Rodičovské Centrum Domeček z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v …
739 705 230

Myrha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí a aktivit ve prospěch utváření rodinných vztahů. Nabídka víkendů a akcí pro ženy a muže, pro matku s dcerou a otce se synem, modlitebních víkendů a víkendů pro …
731 604 737

Středisko rané péče Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborné pomoci a podpory rodinám s dítětem do 7 let se speciálními potřebami z důvodu jeho zdravotního postižení nebo ohrožení …
495 260 732

Občanské sdružení Podzámčí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o zdravotně postižené a lidi v důchodovém věku. Nabízíme dohled nad seniory v domácnosti, pěstounskou a poručnickou péči. Poskytujeme služby pěstounským rodinám a podporu dysfunkčních …
604 240 344

Centrum pro rodinu Hradec Králové o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka kurzů přípravy na manželství, manželských setkání, aktivního rodičovství, programů pro rodiny a poradny přirozeného plánování …

Volnočasový klub Vješák

 – Naplánovat trasu
Provozujeme volnočasový klub pro mládež. K dispozici jsou deskové hry, fotbálky, šipky, taneční podložky či konzole Wii. Pořádáme různé kulturní, společenské a sportovní …


Mateřské centrum Rodinka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro setkávání rodičů a jejich ratolestí v předškolním věku. Nabízíme vzdělávací, sportovní či tvůrčí kurzy pro děti i rodiče. Pořádáme hry v divadélku Louskáček či organizujeme cvičení pro maminky se zajištěním hlídání …
732 560 420

Na rovině

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Pořádáme vzdělávací a společenské akce či …
723 720 712

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …