Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Žen-Sen

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem posilovat hodnoty a kompetence vedoucí k funkční a spokojené rodině. Nabídka pomoci ženám v jejich osobním …
732 324 861

Parent Project

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení věnující se dětem postiženým svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Pořádáme schůze členů, charitativní …
776 001 206

Volnočasový klub Vješák

 – Naplánovat trasu
Provozujeme volnočasový klub pro mládež. K dispozici jsou deskové hry, fotbálky, šipky, taneční podložky či konzole Wii. Pořádáme různé kulturní, společenské a sportovní …

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vamberk

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub rodičů a přátel …

Centrum péče o duševní zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s nabídkou pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti a napomáháme k obnově a rozvoji dovedností či schopností. Organizujeme volnočasové …
605 037 814


Myrha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí a aktivit ve prospěch utváření rodinných vztahů. Nabídka víkendů a akcí pro ženy a muže, pro matku s dcerou a otce se synem, modlitebních víkendů a víkendů pro …
731 604 737

Centrum pro rodinu Hradec Králové o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka kurzů přípravy na manželství, manželských setkání, aktivního rodičovství, programů pro rodiny a poradny přirozeného plánování …

Centrum Dar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti jehož cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Nabízíme odborné sociální …
604 109 594

Občanské sdružení Podzámčí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o zdravotně postižené a lidi v důchodovém věku. Nabízíme dohled nad seniory v domácnosti, pěstounskou a poručnickou péči. Poskytujeme služby pěstounským rodinám a podporu dysfunkčních …
604 240 344

Cesta záchrany

 – Naplánovat trasu
Pomáháme rodinám, které pečují a nemocné děti, příbuzné či kamarády. Pomáháme maminkám na mateřské dovolené a samoživitelkám. Pomůžeme i důchodcům a invalidům. V našem zájmu je pomáhat všem, kteří to …
794 044 386

Farní charita Náchod - Dům Sv. Anna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový domov určený zletilým těhotným ženám nebo matkám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení a tuto situaci nejsou schopny řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého …
491 427 746

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme spolupráci mezi školou, dětmi, rodiči a dalšími subjekty laické i odborné …

Středisko rané péče Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborné pomoci a podpory rodinám s dítětem do 7 let se speciálními potřebami z důvodu jeho zdravotního postižení nebo ohrožení …
495 260 732