Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mami - rodinné centrum v Novém Jičíně, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy a služby pro nastávající maminky, rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a pro předškolní děti. Pořádáme kroužky, rodinné akce, cvičení a masáže pro těhotné, přednášky ke všem tématům spojených s rodičovstvím, tvořivé dílny pro maminky a …
773 979 796

Dobrá rodina - MgA. Andrej Vyoral, ArtD.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
733 138 874

Slezská diakonie - Sociální asistence

 – Naplánovat trasu
Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
734 439 347

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Pořádáme přednášky o dospívání, prenatálním vývoji, domácím násilí či antikoncepci. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s nezaopatřenými …
558 434 961

Sdružení sociálních asistentů

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální asistence u sociálně znevýhodněných rodin s …
724 794 102

CNRP - Sdružení pěstounů

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro podporu dětí z pěstounských rodin a zájemců o …
734 182 648

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Poskytujeme služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny: poradenství, osobní asistenci, odlehčovací a sociálně aktivizační službu. Nabízíme programy a poradenství na podporu fungování rodiny, manželství, rodičovství, pěstounství, aktivity pro seniory a realizujeme …

Středisko rané péče SPRP Ostrava

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým, kombinovaným postižením a dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání do 7 let věku. Pořádáme různé akce a kurzy. Nabízíme bezplatné sociální poradenství, zapůjčení literatury a videomateriálů a …

Občanské sdružení Volání naděje

 – Naplánovat trasu
Upozorňování na problémové situace v životě dětí a mládeže a poskytování finanční podpory potřebným. Snažíme se prostřednictvím výchovně-vzdělávacích komiksů ukázat a upozornit na problémové situace a naučit obyvatele naší republiky zajímat se o …
776 271 626

Občanské sdružení 4Family

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na děti a …
595 627 151

Rodinné centrum Ostrava Hrabůvka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy pro děti i celé rodiny s dětmi. Pořádáme dětské …
595 783 646

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Pořádáme přednášky o dospívání, prenatálním vývoji, domácím násilí či antikoncepci. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s nezaopatřenými …
604 601 714

Centrum pro rodinu Ráj o.s.

 – Naplánovat trasu
Kulturní a duchovní obnova společnosti, pomoc při hledání trvalých životních hodnot a podpora vztahů v rodinách. Provoz mateřského …
731 604 120

Středisko sociální prevence Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradnu pro rodinu. Poskytujeme odborné sociální poradenství, krizové a sociálně aktivizační služby. Spolupracujeme se zařízeními pro výkon pěstounské péče. Provozujeme telefonickou krizovou linku a linku důvěry. Pořádáme různé tvořivé akce a soutěže pro …
581 202 980