Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko rané péče SPRP Ostrava

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým, kombinovaným postižením a dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání do 7 let věku. Pořádáme různé akce a kurzy. Nabízíme bezplatné sociální poradenství, zapůjčení literatury a videomateriálů a …

Občanské sdružení Volání naděje

 – Naplánovat trasu
Upozorňování na problémové situace v životě dětí a mládeže a poskytování finanční podpory potřebným. Snažíme se prostřednictvím výchovně-vzdělávacích komiksů ukázat a upozornit na problémové situace a naučit obyvatele naší republiky zajímat se o …
776 271 626

Občanské sdružení Poznání Havířov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci dětem bez rodičů nebo s neúplnými rodinami a vážně nemocným a zmrzačeným dětem z jihovýchodní …
604 899 441

Sdružení sociálních asistentů

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální asistence u sociálně znevýhodněných rodin s …
724 794 102

Spolek svatá Barbora

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Nabízíme pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu většinou v hornictví. Našim cílem je umožnit dětem z takto postižených rodin dosáhnout vzdělání, odpovídající jejich představám a pomoci jim k zařazení do aktivního pracovního …
725 595 417

MAS Slezská brána

 – Naplánovat trasu
Realizujeme podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Mezi podporované aktivity patří: šablony na personální podporu, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostní a profesní rozvoj, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, spolupráce s rodiči dětí a žáků a …
558 671 925

Rodinné centrum Ostrava Hrabůvka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy pro děti i celé rodiny s dětmi. Pořádáme dětské …
595 783 646

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytnout mladým rodičům z Ostravy a okolí podmínky pro získání nových znalostí a dovedností, pomocí kterých budou schopni aktivně řešit svou dlouhodobou obtížnou sociální situaci a budou schopni samostatně zabezpečit péči o své …
599 455 181

Spolek rodičů a přátel MŠ Na Jízdárně

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek rodičů a přátel mateřské …

Fenix Krnov o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je vybudování integračního centra s dílnou pro osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na matky s …
777 330 207

Slezská diakonie - Sociální asistence

 – Naplánovat trasu
Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
734 439 347


Mateřské centrum Vláček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s nabídkou programů, kurzů a volnočasových aktivit. Nabízíme jazykový a divadelní kroužek pro děti. Pro rodiče zajišťujeme kurzy o přirozeném kontaktním rodičovství a komunikaci s dětmi. U těhotných se zaměřujeme na cvičení, masáže a přípravy k …
731 583 388

Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Realizace akcí pro handicapované a opuštěné …
728 362 757