Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko sociální prevence Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradnu pro rodinu. Poskytujeme odborné sociální poradenství, krizové a sociálně aktivizační služby. Spolupracujeme se zařízeními pro výkon pěstounské péče. Provozujeme telefonickou krizovou linku a linku důvěry. Pořádáme různé tvořivé akce a soutěže pro …
581 202 980

Kiwanis Club Young Professionals Prostějov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace projektů ve prospěch dětí a mládeže se zaměřením na děti z pěstounských rodin, dětských domovů a také středních škol na …
777 064 655


Romodrom o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Podporujeme vzdělání, poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání a při problémech s dluhy, zajišťujeme komunikaci s …
776 115 754

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zlepšení funkčnosti pěstounských rodin, prevence problémů a optimalizace vývoje přijatých dětí. Pořádáme poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny. Nabízíme kvalifikační kurz pro pracovníky v NRP a studenty příslušných oborů. Poskytujeme psychologické …
601 369 512

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

Help me - I help you

 – Naplánovat trasu
Provozujeme neziskovou instituci sloužící domácnostem. Provozujeme občanskou poradnu a poskytujeme psychologické …
585 750 860

Kiwanis club Prostějov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme servisní klubová organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Humanitární a jiné projekty klubu mohou být místní, celonárodní i …
582 336 430

Centrum pro rodinu Ráj o.s.

 – Naplánovat trasu
Kulturní a duchovní obnova společnosti, pomoc při hledání trvalých životních hodnot a podpora vztahů v rodinách. Provoz mateřského …
731 604 120

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu studentů ze sociálně slabších rodin poskytováním příspěvků ze studentského fondu na akce pořádané školou tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni studenti školy. Spolupracujeme s vedením a školskou radou při vytváření a naplňování koncepce školy i při řešení dílčích …
582 302 541

Rodinné centrum Lodička

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného …
602 313 741

Slezská diakonie - Sociální asistence

 – Naplánovat trasu
Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
734 439 347

JERMS, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání pravidelných i nepravidelných akcí pro rodiče s dětmi a vzdělávacích programů pro matky na mateřské …
722 059 872

Dobrá rodina - MgA. Andrej Vyoral, ArtD.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
733 138 874