Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Raná péče Kuk, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby, podporu a pomoc pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Snažíme se umožnit výchovu dítěte v přirozeném prostředí. Poskytujeme veškeré informace rodinám i veřejnosti. Nabízíme poradenství o metodách, pomůckách a postupech nebo kontaktech na …
377 420 035

KNOFLÍK - Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je osobní kontakt mladých lidí z obou stran česko-německé hranice, kreativní trávení volného času, podpořit zájem mladých lidí na aktivním občanství, společenském a politickém životě. Pomáháme žákům 8. a 9. tříd se včasným výběrem vhodného …

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Pořádáme přednášky o dospívání, prenatálním vývoji, domácím násilí či antikoncepci. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s nezaopatřenými …
731 064 036

Rodinné centrum Plzeň

 – Naplánovat trasu
Snaha o upevňování, podporu a rozvoj manželského a rodinného života v duchu křesťanských …
731 619 704

Pařezová chaloupka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme aktivity pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme narozeninové oslavy. Provádíme cvičení dětí s rodiči, cvičení dětí bez rodičů, kojenecké cvičení či …
777 567 425

Nízkoprahový klub pro mládež Budík

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež. Klub je určen pro děti ohrožené společensky nežádoucími jevy, žijící v sociálně vyloučených lokalitách a vedoucí rizikový způsob života. Poskytujeme poradenství, sociálně terapeutické činnosti, preventivní programy, výchovné a vzdělávací …
378 606 179

Dětské klimatické pobyty, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání léčebných pobytů pro děti s rodiči v rekreačních oblastech na Slovensku a v …
377 677 111

LATUS pro rodinu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče. Poskytujeme služby v oblasti kampaně a náborové činnosti v oblasti náhradní rodinné péče, doprovázení pěstounských rodin, poradenství pro zájemce, odpolední kluby pro děti a dospělé a …
775 969 047

Mateřské centrum Sedmikráska

 – Naplánovat trasu
Provoz mateřského …
602 429 346

Rodinné centrum Vlnka, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rodiny s …
774 855 133

Rodinné centrum Dráček, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro setkávání rodičů a dětí. Pořádáme pravidelná dopolední klubová setkání, jednorázové akce pro veřejnost či oslavy narozenin. Zajišťujeme služby laktační …
722 920 800

NEXIREDS s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodinu s volnočasovými aktivitami rodičů a dětí ve sportovní, jazykové i společenské oblasti. Nabídka kurzů a …
777 778 599