Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

JAHODA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem a rodinám. Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času a realizaci svých nápadů. Předcházíme vzniku obtížných životních situací, které mohou cílovou skupinu ohrozit v jejím zdravém …
776 565 088

Rodinné a komunitní centrum PALEČEK

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Pořádáme vzdělávací programy, kurzy a semináře i pro partnery a manžele. Organizujeme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost. Vzděláváme pedagogické pracovníky a lektory. Provozujeme zařízení služeb prevence sociálního …
775 103 100

Centrum podpory, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého …
257 211 445

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

 – Naplánovat trasu
Organizování besed, léčebných pobytů či půjčování přístrojů vylepšujících domácí prostředí alergiků. Nabídka kurzů přípravy speciálních …

YMCA - Živá rodina

Nabídka společenských aktivit a poradenství pro rodiny, cílem je předcházet psychickým, sociálním a ekonomickým krizím. Pořádání a organizování táborů pro rodiny i dětských táborů. Zajištění dobrovolnických projektů, seminářů, školení a festivalů v …

Dobrá rodina, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
(1)
724 113 112

NEO CZ, o. s.

Zaměřujeme se na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě. Nabízíme psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika, vzdělávání, preventivní a intervenční programy či právní a sociálně právní …

Mgr. Vlasta Jirásková

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o kojení, zajištění vzájemné pomoci a podpory mezi …

Už ti rozumím!

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá rodinám v nelehké životní situaci. Zaměřujeme se na rodiny, ve kterých je handicapovaný člen, pečovatele, pěstouny a pedagogy. Pořádání …
774 711 784

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Pořádáme přednášky o dospívání, prenatálním vývoji, domácím násilí či antikoncepci. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s nezaopatřenými …
224 933 943

Audabiac

 – Naplánovat trasu
Pomáháme osobám v sociální tísni. Nabízíme kulturní projekt určený dětem z dětských domovů. Pořádáme výstavy, semináře, školení, umělecké pobyty, kosmetické, skladatelské a fotografické …
221 180 211

Prostor pro rodinu, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Vzděláváme osoby v oblasti odborné péče o děti. Realizujeme aktivity, které vedou ke slaďování rodinného a pracovního …
774 402 131

Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodiče s malými dětmi s cílem odstranit sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Zajišťujeme volnočasové aktivity, výtvarné hrátky, jógu pro nejmenší a organizujeme vzdělávací kurzy i oslavy narozenin. Poskytujeme hernu a divadélka pro …
251 816 686

A Centrum - vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství

 – Naplánovat trasu
Nabídka vědomé a aktivní přípravy na mateřství i rodičovství. Pořádání vzdělávacích lektorských …
224 811 190