Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení SEPPIA

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je integrace (inkluze) znevýhodněných skupin obyvatel a jednotlivců, aby nebyli vyčleněni většinovou společností a žili každodenní aktivní a plnohodnotný …
724 156 667

Rodinné a komunitní centrum PALEČEK

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Pořádáme vzdělávací programy, kurzy a semináře i pro partnery a manžele. Organizujeme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost. Vzděláváme pedagogické pracovníky a lektory. Provozujeme zařízení služeb prevence sociálního …
775 103 100

Asociace pro domácí vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné sdružování rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího …
723 253 023

Lata - Programy pro ohroženou mládež

 – Naplánovat trasu
Podpora mladistvých z rizikových …
234 621 361

Sluneční zahrada

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vzájemnou podporou rodin s dětmi s kombinovaným postižením, které trpí určitou izolací. Věnujeme se integrací těchto rodin a jejich handicapovaných dětí do …
602 132 353

Občanské sdružení Rybička

 – Naplánovat trasu
Provozování centra se sportovním i kulturním programem pro předškolní děti a rodiče. Pořádáme kurz předporodní přípravy, výtvarnou dílnu, výuku angličtiny a jiné. Jsme místem, kde můžete spolurozhodovat o programu a na jehož chodu se můžete podílet jako …
732 807 260


Občanská inspirace

 – Naplánovat trasu
Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin. Zabýváme se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce a problémem sociálního vyloučení žen. Provozujeme poradnu pro rodiče a logopedické …
721 770 462

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby a poradenství. Zaměřujeme se na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zajišťujeme kontakt se společenským prostředím. Nabízíme také sociálně terapeutické služby a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
224 224 361

Společnost pro ranou péči o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řízení a koordinaci výkonných a odborných činností středisek rané péče a zajišťování jejich administrativního, odborného a informačního zázemí. Nabídka pomoci a podpory rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným …
224 826 858

Anima - terapie, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme individuální, skupinové a rodinné terapie. Zajišťujeme primární i sekundární prevenci v oblasti drogové …
224 968 239

AR - Anonymní rodiče

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje aktivní rodiče drogově závislých …

Prostor pro rodinu, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Vzděláváme osoby v oblasti odborné péče o děti. Realizujeme aktivity, které vedou ke slaďování rodinného a pracovního …
774 402 131