Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

K- centrum Kaďan

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
725 543 165

ShineBean, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti mezinárodní humanitární a rozvojové spolupráce, globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Nabízíme spolupráci zaměřenou na odstraňování chudoby. Podporujeme dětí a jejich rodiče v rozvojových zemích. Pořádáme výstavy, besedy, kulturní …
775 208 460

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954

Centrum pro náhradní rodinnou péči, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti. Pořádáme pravidelná skupinová setkání. Poskytujeme odborné poradenství či individuální konzultace. Umožňujeme víkendové pobyty pro rodiče s …
731 557 681

Rodinné centrum Puclík

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra, které nabízí pohybové i hudební kroužky pro …
775 353 137

Báňská nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora charitativních a sociálních …

Klub rodičů a přátel školy při MŠ J.Kříže

 – Naplánovat trasu
Pořádání doplňkových společenských, kulturních a sportovních aktivit k výchovně vzdělávacímu programu mateřské …


Romodrom o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Podporujeme vzdělání, poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání a při problémech s dluhy, zajišťujeme komunikaci s …

Romodrom o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Podporujeme vzdělání, poskytujeme pomoc při hledání zaměstnání a při problémech s dluhy, zajišťujeme komunikaci s …

Kolpingova rodina Smečno

 – Naplánovat trasu
Podpora a upevnění vztahů a rodiny. Poskytování poradenské a vzdělávací činnosti. K dispozici je bezbariériový přístup, parkoviště, zahrada a venkovní krb, společenská a fyzioterapeutická místnost, výtvarné dílny a jídelna. Kapacita je 9 pokojů s vlastním sociálním …
312 547 075


Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnazia, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Našim cílem je podpořit zejména finančními prostředky Dvořákovo gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou a pomoci organizovat veřejný a mimoškolní život. Snažíme se, aby se škola zapojovala do kulturního a sportovního dění města a postupně se stala kulturním, společenským a sportovním …
315 727 311

Mgr. Vlasta Jirásková

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o kojení, zajištění vzájemné pomoci a podpory mezi …