Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřské centrum Oáza

 – Naplánovat trasu
Vytváříme místo a podmínky pro společensko-kulturní setkávání dětí a dospělých a jejich …
724 287 713

Světlo Kadaň z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
474 652 030

Květina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
721 568 898

Kostka Krásná Lípa, p.o.

 – Naplánovat trasu
Centrum bylo zřízeno městem 1. 6. 2008. Provozujeme komunitní centrum. Poskytujeme sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízíme odbornost, spolehlivost a vstřícný …
412 354 844

ShineBean, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti mezinárodní humanitární a rozvojové spolupráce, globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Nabízíme spolupráci zaměřenou na odstraňování chudoby. Podporujeme dětí a jejich rodiče v rozvojových zemích. Pořádáme výstavy, besedy, kulturní …
775 208 460

Na louce

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci při léčbě dětí i dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální, především pomocí zooterapie formou návštěv terapeutů a přednášek. Pořádání sportovních, kulturních a společenských …
775 190 411

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954

Rodinné a mateřské centrum Jonáš

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného a mateřského centra pro děti a jejich rodiče. Umožňujeme rodičům nejen na mateřské a rodičovské dovolené aby se mohli setkávat s ostatními, dělit se o své starosti i radosti a zkušenosti a uplatnit své dovednosti při přípravě her, zábavy a využití volného času nejen svých …
728 010 015

Centrum pro náhradní rodinnou péči, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti. Pořádáme pravidelná skupinová setkání. Poskytujeme odborné poradenství či individuální konzultace. Umožňujeme víkendové pobyty pro rodiče s …
731 557 681

Rodinné centrum Puclík

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra, které nabízí pohybové i hudební kroužky pro …
775 353 137

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - Coworkingové centrum

Zaměřujeme se na podporu rovných příležitostí a slaďování rodinného či pracovního života. Nabízíme hlídaní dětí. Organizujeme tématické setkání, semináře a vzdělávací aktivity. Provozujeme antidiskriminační poradnu, knihovnu a …

Báňská nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora charitativních a sociálních …

Občanské sdružení - ženy Velkého Března a Valtířova

 – Naplánovat trasu
Pořádáme tělovýchovné, zájmové a vzdělávací akce. Nabízíme spolupráci při jejich organizování. Připravujeme a provozujeme dětské aktivity, ale i organizujeme zábavu a výuku všech obyvatel …
605 200 627

Můj domov, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Zřizování zařízení pro výkon pěstounské …
416 838 267