Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hodina H, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace pro dospělé a mládež, neformální vzdělávání, kluby volného času, mezinárodní aktivity i tradiční …
723 902 099

Rodinné centrum Krteček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné centrum pro děti od narození do přibližně šesti let věku v doprovodu rodičů nebo jiné zodpovědné osoby. Nabízíme možnost využít prostor centra pro pořádání narozeninových oslav …
607 888 394

STŘED, z. ú.

Provozujeme dobrovolnické centrum. Nabízíme pomoc dětem a handicapovaným lidem v obtížných životních situacích. Zajišťujeme preventivní a vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy. Poskytujeme sociální asistenci, rehabilitaci a odborné …

Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení bylo založeno za účelem pomoci pěstounským i adoptivním rodinám. Pořádáme pravidelná klubová setkání, dny dětí, sportovní a kulturní aktivity, vodácké soustředění nebo návštěvy zemědělských …
732 210 662

Oblastní charita Třebíč - Raná péče Třebíč

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem či dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Pořádání odborných přednášek a poskytování …
606 860 551


Oblastní charita Polička

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. Poskytujeme základní sociální poradenství. Zajišťujeme pracovně výchovnou činnost pro děti i dospělé, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností. Zabezpečujeme podmínky a podporu pro přiměřené vzdělání …
731 598 813

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …
776 752 805

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA , o.s.

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zájmy rodičů a dětí a podporujeme individuální rozvoj jejich osobnosti. Pořádáme zájmové kroužky či vzdělávací akce. K dispozici je homeopatická, laktační a astrologická …
734 600 725

Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent

 – Naplánovat trasu
Podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči svým potomkům. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
604 294 189

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …

Domov sv. Markéty

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni. Kapacita zařízení je 28 bytových jednotek se 100 …
(1)
549 122 965

Národní centrum pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve …
733 598 575