Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

DYS - centrum Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v oblasti specifických poruch učení a chování pro rodiče a pedagogické a výchovné pracovníky. Nabídka programu pro děti předškolního věku a prvních tříd. Příprava aktivit pro volný čas dětí. Pořádání seminářů a přednášek akreditovaných …
723 996 775

HANNAH

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá rodinám i jednotlivcům s dětmi v náhradní rodinné …
775 189 000

Great - sdružení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení nabízí využití volného času pro děti a …
608 776 373

Kolpingovo dílo České republiky z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových akcí pro děti a mládež. Výroba a prodej keramických a kovářských předmětů. Pořádání letních táborů, sportovních a kulturních akcí, výletů a pravidelné činnosti v …
566 585 010

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Pro ranou péči je typická forma terénní práce (návštěvy poradenského pracovníka doma). Organizujeme …

Nedoklubko z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a podpora rodičů předčasně narozených dětí. Pořádání setkání a zprostředkování kontaktů rodičům na organizace specializující se na konkrétní problémy, které se mohou vyskytnout ve spojitosti s nezralostí dítěte. Nabídka spolupráce s odborníky z řad neonatologů a …
608 888 778

Hodina H, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace pro dospělé a mládež, neformální vzdělávání, kluby volného času, mezinárodní aktivity i tradiční …
723 902 099


Rodinné centrum Krteček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné centrum pro děti od narození do přibližně šesti let věku v doprovodu rodičů nebo jiné zodpovědné osoby. Nabízíme možnost využít prostor centra pro pořádání narozeninových oslav …
607 888 394

Klub dvojčat a vícerčat - Vysočina

 – Naplánovat trasu
Pořádání schůzek a akcí pro maminky dvojčat a …
603 870 272

STŘED, z. ú.

Provozujeme dobrovolnické centrum. Nabízíme pomoc dětem a handicapovaným lidem v obtížných životních situacích. Zajišťujeme preventivní a vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy. Poskytujeme sociální asistenci, rehabilitaci a odborné …

Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení bylo založeno za účelem pomoci pěstounským i adoptivním rodinám. Pořádáme pravidelná klubová setkání, dny dětí, sportovní a kulturní aktivity, vodácké soustředění nebo návštěvy zemědělských …
732 210 662

Oblastní charita Třebíč - Raná péče Třebíč

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem či dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Pořádání odborných přednášek a poskytování …
606 860 551