Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Pořádáme přednášky o dospívání, prenatálním vývoji, domácím násilí či antikoncepci. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s nezaopatřenými …
604 601 714

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
573 381 118

Centrum pro rodinu Zlín o. s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských služeb a aktivit pro rodiny a …
577 212 020

Středisko rané péče Educo Zlín o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování terénních sociálních služeb dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zajištění odborné pomoci a …
739 777 729

SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů prevence sociálně patologických jevů u dětí a …
573 333 333

Charita Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v obtížné situaci. Poskytujeme základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o …
571 616 024

Ovečka Vsetín, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování rodin dětí s Downovým syndromem. Zajišťujeme také rehabilitační pobyty. Program zahrnuje individuální i skupinovou práci na rozvoji kognitivních funkcí dětí, u lekcí jsou přítomni …
739 324 238

Poselství života

 – Naplánovat trasu
Jsme křesťanské sdružení. Modlíme se za rodiny, otce, ženy, muže, závislé, mír a proti katastrofám. Vzděláváme v oblasti církevního přikázání, sedmero svátosti a hlavních …
606 720 967

Oblastní charita Uherské Hradiště - Centrum sv. Sáry

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně aktivizační, výchovné a vzdělávací činnosti a služby včetně pomoci rodinám s dětmi ve věku do 18 let v obtížné životní situaci. Zajišťujeme konzultační činnosti. Poskytujeme terénní a ambulantní …

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
732 575 197

Břestecký klub maminek o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení maminek a dětí předškolního věku. Pořádáme setkávání maminek na mateřské a malých …
603 994 917

Dětem, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Podpora dětí z dětských domovů. Cílem společnosti je předat co nejvíce informací o životě, potřebách a snech dětí z dětských domovů. Pořádání různých akcí a …
577 220 682

KORUNKA LUHAČOVICE, z. s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme benefiční akce, jejichž výtěžek pomáhá nemocným a handicapovaným dětem ze Zlínského …
728 519 378

Akropolis, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé, děti a rodinu. Nabídka poradenství a vzdělávání. Zprostředkování společných aktivit rodičů s dětmi jako jsou pobyty v přírodě, výlety a tábory s organizovaným …
608 851 095