Firmy


Břestecký klub maminek o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení maminek a dětí předškolního věku. Pořádáme setkávání maminek na mateřské a malých …
603 994 917

Domino cz, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
730 890 053

Asociace pro domácí vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné sdružování rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího …
723 253 023

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

JAHODA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem a rodinám. Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času a realizaci svých nápadů. Předcházíme vzniku obtížných životních situací, které mohou cílovou skupinu ohrozit v jejím zdravém …
776 565 088

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zlepšení funkčnosti pěstounských rodin, prevence problémů a optimalizace vývoje přijatých dětí. Pořádáme poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny. Nabízíme kvalifikační kurz pro pracovníky v NRP a studenty příslušných oborů. Poskytujeme psychologické …
601 369 512

Generace Plus, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc a podporu osobám napříč generacemi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zaměřujeme se na posilování mezigenerační odpovědnosti, spolupráci v rámci rodiny, získávání a předávání odborných poznatků o výchově, vybudování a provozování multigeneračního komunitního …

Sedmikvítek

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra a lesní mateřské školy. Pořádání besed, seminářů a workshopů pro rodiče, vzdělávacích i kulturních zážitků pro rodiny s dětmi. Nabízíme příměstské tábory a …
774 278 546

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu informovanosti společnosti i neziskových organizací o aktivitách v oblasti problematiky dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu. Podporujeme plný a harmonický rozvoj dítěte a rodiny jako základní jednotky společnosti. Nabízíme pronájem sálu a salonku pro pořádání …
221 979 271

SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů prevence sociálně patologických jevů u dětí a …
573 333 333

Rodičovské centrum Hrošík

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Umožňujeme matkám na mateřské dovolené udržovat profesní orientaci, připravujeme děti na školní kolektiv. Organizujeme sportovní akce a …
776 381 203

CNRP - Sdružení pěstounů

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro podporu dětí z pěstounských rodin a zájemců o …
734 182 648