Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


ShineBean, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti mezinárodní humanitární a rozvojové spolupráce, globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Nabízíme spolupráci zaměřenou na odstraňování chudoby. Podporujeme dětí a jejich rodiče v rozvojových zemích. Pořádáme výstavy, besedy, kulturní …
775 208 460

Pařezová chaloupka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme aktivity pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme narozeninové oslavy. Provádíme cvičení dětí s rodiči, cvičení dětí bez rodičů, kojenecké cvičení či …
777 567 425

Volno, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rodin, jejichž členové trpí zdravotním postižením. Pořádáme různé kroužky. Provádíme fyzioterapii. Našim cílem je rozšířit nabídku sociálních služeb tak, aby děti a mladí dospělí s postižením mohli i nadále žít ve své …
321 622 331


Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodiče s malými dětmi s cílem odstranit sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Zajišťujeme volnočasové aktivity, výtvarné hrátky, jógu pro nejmenší a organizujeme vzdělávací kurzy i oslavy narozenin. Poskytujeme hernu a divadélka pro …
251 816 686

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …

KNOFLÍK - Sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je osobní kontakt mladých lidí z obou stran česko-německé hranice, kreativní trávení volného času, podpořit zájem mladých lidí na aktivním občanství, společenském a politickém životě. Pomáháme žákům 8. a 9. tříd se včasným výběrem vhodného …

Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent

 – Naplánovat trasu
Podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči svým potomkům. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
604 294 189

Audabiac

 – Naplánovat trasu
Pomáháme osobám v sociální tísni. Nabízíme kulturní projekt určený dětem z dětských domovů. Pořádáme výstavy, semináře, školení, umělecké pobyty, kosmetické, skladatelské a fotografické …
221 180 211

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954


Rodinné centrum Puclík

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra, které nabízí pohybové i hudební kroužky pro …
775 353 137