FirmyCentrum péče o duševní zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s nabídkou pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti a napomáháme k obnově a rozvoji dovedností či schopností. Organizujeme volnočasové …
605 037 814

Sluneční zahrada

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vzájemnou podporou rodin s dětmi s kombinovaným postižením, které trpí určitou izolací. Věnujeme se integrací těchto rodin a jejich handicapovaných dětí do …
602 132 353

Už ti rozumím!

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá rodinám v nelehké životní situaci. Zaměřujeme se na rodiny, ve kterých je handicapovaný člen, pečovatele, pěstouny a pedagogy. Pořádání …
774 711 784

Klub dvojčat a vícerčat - Vysočina

 – Naplánovat trasu
Pořádání schůzek a akcí pro maminky dvojčat a …
603 870 272

Centrom, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na sociální péči o společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména z romských komunit. Zajišťujeme bydlení s doprovodným sociálním programem, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a …
599 526 051

Pro rodinu cz, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme individuální, párové i rodinné poradenství. Nabízíme výcviky, kurzy, víkendové pobyty a relaxačně vzdělávací …
731 564 741

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn

Zajišťujeme mimoškolní aktivity. Organizujeme pro děti akce například Den dětí, Mikulášskou nadílku nebo Maškarní bály. Pomáháme při protidrogové výchově či sháníme pro školu sponzorské dary. Spoluvytváříme koncepci …

Sdružení pro aktivní rodinu

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi. Organizování výletů pro děti za přírodou, kulturou či uměním. Pořádání kroužků pro děti, táborů či pobytů pro děti, kurzů pro rodiče, oslav narozenin a dalších rodinných akcí. Příprava rodičů na porod a následné …
603 273 700

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

Mgr. Vlasta Jirásková

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o kojení, zajištění vzájemné pomoci a podpory mezi …

Domov sv. Markéty

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni. Kapacita zařízení je 28 bytových jednotek se 100 …
(1)
549 122 965