Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Alfa Human Service

 – Naplánovat trasu
Tvorba internetových informačních zdrojů pro rodiče, kteří pečují o děti se zdravotním …

Liga otevřených mužů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme sebereflexi a osobní růst mužů v současném světě, pořádáme víkendové workshopy pro muže a poskytujeme psychologické poradenství. Prosazujeme čtyři základní mužské hodnoty jako je odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost. Jsme financováni z vlastních zdrojů, dotací a …
603 467 289

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
722 969 624

Junák - český skaut, středisko Silmaril Praha - klubovna

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
777 696 143

Nadace Open Society Fund Praha

 – Naplánovat trasu
Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru, posilování občanské společnosti a různých projektů - Dejme (že)nám šanci, Inkluzívní vzdělávání i fondů - Nadační fond Hyundai a Fond Otakara …
222 540 979

Humanity´s Team - Česká republika, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je vytvořit prostředí pro lidi, kteří chtějí svobodně prožívat sami sebe tak, jak cítí v hloubi svého srdce. Sdružujeme občany, kteří cítí potřebu a chtějí vyvíjet aktivity pro řešení závažných problémů lidské společnosti a celé naší …
774 363 224

Nadace Open Society Fund Praha

 – Naplánovat trasu
Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru, posilování občanské společnosti a různých projektů - Dejme (že)nám šanci, Inkluzívní vzdělávání i fondů - Nadační fond Hyundai a Fond Otakara …
222 540 979

Společnost pro bohemistiku

 – Naplánovat trasu
Podporujeme bohemistiku ve všech oblastech kulturního …

Cordatum Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro všestrannou podporu rozvoje osobnosti a sebepoznání prostřednictvím poradenství a vzdělávání. Dále se zabýváme pořádáním vzdělávacích akcí zaměřených na sebepoznání a celkový rozvoj …
606 448 278

Občanské sdružení Za důstojné stáří

Pořádáme vzdělávací kurzy pracovníků v sociální oblasti. Nabízíme poradenství pro seniory i osoby se zdravotním postižením a jejich …

TILIA - občanské sdružení, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na dospívající mládež opouštějící z důvodu plnoletosti dětské domovy. Pořádáme vzdělávací a sociálně integrační aktivity. Snažíme se skupině usnadnit vstup na trh práce a integraci do většinové společnosti. Projekty jsou zaměřené na získávání sociálních a profesních …
602 392 461

EduArt

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje tvořivosti žáků a učitelů jako jedné ze základních metod vzdělávání pomocí grafických …
222 211 000

Dianetické centrum Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz dianetického centra. Pořádání kurzů. Cílem dianetiky je učinit lidi bystřejšími a více schopnými, vést šťastné a konstruktivní …
606 705 395

Centrum podpory, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého …
257 211 445